Hlavní obsah
Roční vývoj HDP Foto: Martin Havelka, Novinky

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt (HDP) je nejpoužívanější a klíčový ukazatel hospodářské výkonnosti země. Jinak řečeno je to vše, co se vyprodukuje za dané období na území konkrétní země. HDP nemusí ovšem nutně vyjadřovat kvalitu života a bohatství občanů v daném státě.

Roční vývoj HDP Foto: Martin Havelka, Novinky
Hrubý domácí produkt

HDP jako jednu z pravidelných statistik zveřejňuje Český statistický úřad (ČSÚ). ČSÚ přináší vždy nejprve odhad HDP za předchozí čtvrtletí a posléze prvotní odhad upřesní. Na začátku roku pak ČSÚ publikuje výsledek HDP za celý předchozí rok.

Existují tři metody výpočtu HDP – produkční, výdajová a důchodová, přičemž konečný výsledek HDP při použití každé z metod by měl být shodný.

Produkční metodou se HDP počítá jako součet přidané hodnoty jednotlivých sektorů nebo odvětví, tj. zemědělství plus průmysl plus služby = hrubá přidaná hodnota celkem. K výslednému číslu se ještě přičtou daně očištěné o dotace.

Výdajovou metodou se získá výsledný HDP tak, že se sečtou všechny výdaje, tj. celkové domácí výdaje (spotřeba plus investice) plus čistý export (vývozy zboží a služeb minus dovozy zboží a služeb).

Důchodovou metodou se HDP počítá jako součet prvotních důchodů za národní hospodářství celkem.

Již z výše uvedeného je zřejmé, že výpočet HDP není jednoduchý a dochází ke vzniku statistických chyb. Nejspolehlivější metodou pro měření HDP je obvykle produkční metoda, a to především pro čtvrtletní údaj. Naopak důchodovou metodu lze označit za nejméně spolehlivou.

Pokud jde o nedostatky HDP, jde například o to, že v sobě řadu údajů nezahrnuje. Jedná se například o dary, neplacené domácí práce, naturální transakce, volný čas atd. Obecně platí, že čím je daná země vyspělejší, tím je v dané zemi vyšší dělba práce a tím vyšší je i celkový HDP. HDP rovněž nedokáže postihnout činnost šedé ekonomiky, jako jsou například úplatky, nezdaněná práce a příjmy. 

Dalším nedostatkem HDP je, že se neupravuje o negativní externality, například o znečištění životního prostředí. Růst HDP může být rovněž tažen dluhem. Proto je vždy vhodné dívat se na zdroje růstu HDP. Nic lepšího a snazšího ovšem na výpočet než HDP zatím k dispozici není.

Vývoj HDP v České republice
rok
meziroční přírůstek HDP v %
1991
-10,0
1992
-2,0
1993
1,2
1994
2,9
1995
6,2
1996
4,5
1997
-0,9
1998
-0,2
1999
1,7
2000
4,2
2001
3,1
2002
2,1
2003
3,8
2004
4,7
2005
6,8
2006
7,0
2007
5,7
2008
3,1
2009
-4,5
2010
2,5
2011
1,7
2012
-1,2
2013
-0,9
2014
2,0
2015
4,3
2016
2,6
2017*4,3
2018*3,4
2019*
2,6
*odhad Ministerstva financí
Zdroj: ČSÚ
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků