Důvodem přesunu je zpoždění a nejistota při schvalování výstavby v Opatovicích, sdělil Radim Kovács ze společnosti AMI Communications, která finského výrobce zastupuje.

Rozhodnutí má návaznost i na současnou restrukturalizaci společnosti. Přesun projektu do jihoněmeckého Plattlingu, kde již firma provozuje jednu ze svých papíren, umožní zcela nový energetický koncept papírny.

Finové také dříve uvažovali o umístění papírny v Polsku nebo na Slovensku. Papírna měla zaměstnat 250 pracovníků a dalších asi 1000 lidí by nalezlo práci v navazujících činnostech. Zahájení provozu se předpokládalo v červnu 2007.

Krajský úřad měl ale k projektu několik závažných připomínek. Kraj požadoval dokončení stavby křižovatky rychlostní komunikace, v opačném případě by obyvatelé byli podle kraje obtěžováni nadměrným hlukem a smogem.

Papírna v Opatovicích měla ročně produkovat až 380 000 tun papíru a zpracovat 600 000 metrů krychlových dřeva. Na 80 procent produkce papíru mělo jít na export. Tuzemská výroba papíru a lepenky loni činila zhruba 990 000 tun.

Finská firma se také rozhodla uzavřít svoji papírnu v Dachau v Německu.