"Že o tak důležité otázce, jakou je termín přijetí eura, nerozhodla vláda v demisi, je pochopitelné. Považoval bych nicméně za nežádoucí, kdyby termín zůstal nestanoven delší dobu, a to ze dvou důvodů. Za prvé, podnikatelská sféra potřebuje takovou informaci pro své dlouhodobé plánování. Za druhé, přijetí eura a reforma veřejných financí jsou spojenými nádobami," uvedl analytik HVB Banky Pavel Sobíšek.

"Na jednu stranu platí, že bez uskutečnění reforem, které jsou nutné tak jako tak, nelze euro přijmout. Na druhou stranu by stanovení termínu přijetí eura spolu s přijetím programu ekonomických reforem politickou reprezentaci motivovalo, aby byl program časově i věcně dodržen," dodal Sobíšek.

"Součástí rozhodnutí vlády je i usnesení, že přijetím tohoto scénáře není stanoven termín zavedení eura v ČR," uvedl ministr financí Vlastimil Tlustý. Česko dosud nestanovilo termín, kdy euro přijme.

Současně kvůli stavu veřejných financí odložil kabinet vstup ČR do tzv. systému směnných kurzů ERM II. Země musí v systému ERM II setrvat minimálně dva roky, a tímto rozhodnutím tak není příliš reálné, že ČR přijme euro v roce 2010.

Podle ministerstva financí Česká republika v současnosti nesplňuje kritérium schodku vládních financí a k poklesu pod kritickou hodnotu 3 % HDP do roku 2008 zřejmě nedojde.

Přijetí eura najednou, tzv. metodou velkého třesku, je podle vlády nejméně nákladné. V jeden den tak úplně zmizí koruna a lidé začnou používat euro. Kromě nejnižších nákladů podobný systém zaručuje i největší průhlednost.

Druhou možností bylo to, že by se euro zavedlo nejprve u bezhotovostních plateb a teprve potom by se evropská měna začala používat v hotovosti. Takový postup si zvolily některé jiné členské země, které do EU vstoupily spolu s ČR.

Díky rozhodnutí o scénáři bude především možno dokončit Národní plán zavedení eura v České republice, který má být předložen vládě do konce roku 2006.