Eurostat sociální výdaje přepočítal na jednotku kupní síly PPS. Český stát v přepočtu na hlavu vydává na sociální dávky téměř 3000 PPS, což je zhruba o 1000 PPS více než na Slovensku. V Lotyšsku je tato úroveň navíc například třikrát nižší.

Starší členové EU však na sociální dávky vydávají mnohem více než ČR. Lucembursko, jeden z nejbohatších států EU, vydává na hlavu třikrát více sociálních dávek než Česko.

Velký rozdíl je patrný i při srovnání s ostatními starými členskými státy Evropské unie. V Evropské unii nejvíce "sociálních" peněz putuje starým lidem a na dávky pro pozůstalé. Tyto dvě kategorie tvoří v průměru více než 45 procent všech výdajů na sociální dávky.

Česko za svými západními sousedy zaostává, i když se sociální výdaje přepočtou na podíl z hrubého domácího produktu (HDP), ačkoliv tady rozdíl není zdaleka tak propastný.

Sociální dávky v ČR ročně odkrojí z HDP asi pětinu, přičemž nejštědřejší Lucemburčané sociálně potřebným "obětují" 23,8 procenta HDP. Nejštědřejší jsou v tomto ohledu Švédové, které sociální stát přijde na 33,5 procenta HDP.