Je to výsledek šetření firmy Factum Invenio mezi 1060 respondenty. Výzkum se uskutečnil na přelomu loňského a letošního roku podle zadání ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

"Přání, aby důchod činil 10 384 Kč, znamená, že má být o čtvrtinu vyšší, než byl v době výzkumu. V příštím roce se na důchody vydá celkem 280 miliard korun. Pokud bychom chtěli naplnit touhu občanů, museli bychom ještě 100 miliard přidat," okomentoval představu o výši důchodů šéf odboru sociálního pojištění MPSV Jiří Král.

Na otázku, zda dále zvyšovat věk odchodu do důchodu, odpovědělo 45 %, že rozhodně ne, a 34,5 % se přiklonilo k odpovědi spíše ne. Znamená to, že proti zvyšování věku se vyslovilo 79,5 % dotázaných. Celkem 87 % je pro zachování dřívějšího odchodu do důchodu pro ženy s dětmi, 74 % si myslí, že dříve by měli odcházet i muži s dětmi.

Lidé spoléhají ve stáří na stát

"Pokud jde o zabezpečení ve stáří, spoléhají se obyvatelé ČR na stát. Zajišťování se na období důchodu vlastními silami se v naší společnosti dostatečně neprosadilo," uvedl autor výzkumu Jiří Černý. Podle něj jen jeden z deseti odpověděl, že by se na státní důchod nespoléhal.

Dvě třetiny příjmů (70 %) v důchodovém věku by měl podle populace ČR tvořit státem vyplácený důchod. Pouze asi šestina (15 %) by měla být z penzijního připojištění a životního pojištění. Zbytek by měl sestávat z různých zdrojů - především z dalších úspor a z výdělečné činnosti.

Penzijní připojištění využívají jen dvě pětiny a životní pojištění čtvrtina, 59 % lidí nepovažuje systém penzijních fondů za důvěryhodný.

Větší zdanění bohatších

Pokud jde o zaměstnance, z šetření vyplývá, že řada z nich se penzijního připojištění či životního pojištění neúčastní, i přes možnost využít nabídky příspěvku zaměstnavatele. Obecně lidé vědí, že časem bude s financováním penzí problém. Dvě pětiny uvádějí jako důvod věkovou strukturu populace, čtvrtina si myslí, že to zapříčiní nedostatek peněz na výplatu důchodů. Řešení vidí 23 % v zajištění více peněz. Na dotaz, kde je vzít, nejčastěji odpovídali, že zdaněním bohatších spoluobčanů. Celkem 17 % se vyslovilo pro zavedení povinného spoření a 12 % pro stanovení jasnějších pravidel.

Podle výzkumu polovina lidí nepovažuje nynější důchodový systém za spravedlivý - je podle nich příliš solidární. Čtvrtina ho naopak považuje za příliš výkonově orientovaný. Podle zbývající čtvrtiny jsou princip solidarity a výkonový princip vyvážené.

Jak by mělo vypadat složení důchodových příjmů
(Představy dotazovaných podle agentury Factum Invenio v %)
Státem vyplacený důchod 70
Použití připojištění a životní pojištění 15
Různé další úspory 8
Příjem z výdělečné činnosti 5
Zdroje poskytované vychovanými dětmi 2