Jeho předchůdcem v té době byl soc. dem. ministr Zdeněk Škromach. Ten Právu řekl, že celou věc je možné "vnímat jako předvolební záležitost". Zdůraznil, že on do zakázek a veřejných výběrových řízení nevstupoval. Dodal, že na MPSV se prováděly pravidelné audity, "a pokud se zjistily nesrovnalosti, dělala se opatření".

Uvedl, že u některých zakázek neprobíhalo výběrové řízení například proto, že spolupráce s konkrétní firmou byla dána smlouvami uzavřenými již za ministra Jindřicha Vodičky (ODS), který na ministerstvu působil v letech 1992 až 1997. "Nejednalo se o nic tajného. Všechny informace jsou k dispozici," řekl Škromach.

Je to rozšířený mechanismus

"Jde o mechanismus, který je šířeji rozběhlý v české státní správě," tvrdí Nečas. Podle něj to chodí tak: "Vytvoří se umělý časový tlak, který vede k tomu, že na konci roku začne hrozit, že systém nebude fungovat nebo že propadnou peníze vyčleněné ze státního rozpočtu. To vytváří fiktivní záminku k tomu, aby se žádné výběrové řízení neprovádělo a aby zakázka v objemech stovek miliónů nebo dokonce miliard korun byla zadána jednomu, už dopředu vybranému uchazeči," řekl.

V té souvislosti uvedl, že se MPSV s největší pravděpodobností neodvolá kvůli půlmiliónové pokutě, kterou dostalo před dvěma týdny od antimonopolního úřadu za přidělení zakázky na provoz svého komunikačního systému. [celá zpráva]

V uvedeném případě postupovalo ministerstvo podle Nečase "velmi liknavě", takže výběrové řízení nestihlo v termínu a zrušilo ho.

"Překvapivě druhý den -dva dny před Vánocemi -bez jakéhokoliv výběru byla zakázka v hodnotě vyšší než půl miliardy korun zadána dopředu vybrané firmě Anet. Tento postup ministerstva je pro mně nepřijatelný, neakceptovatelný a nehodlám ho dále tolerovat," řekl Nečas.

"Musím konstatovat, že s pravděpodobností hraničící s jistotou se MPSV pod mým vedením proti rozhodnutí ÚOHS neodvolá. Protože považujeme postup ministerstva za opravdu nekorektní," řekl Nečas s tím, že pokutu úřad nejspíš zaplatí. Peníze, jak řekl na dotaz Práva, půjdou ze státního rozpočtu.

Škromach je však přesvědčen, že ministerstvo by se odvolat mělo: "Pokud by to neudělal (Nečas), mohl by způsobit škodu velkého rozsahu. Je povinností úřadu se odvolat. Mohou se tak věci vysvětlit či je možné dosáhnout snížení sankce. Neodvolat se, to je velmi podivný postup," dodal exministr.