Celková zadluženost měst a obcí se loni zvýšila o zhruba deset miliard na 107 miliard korun, z toho bankovní úvěry činily téměř 45 miliard Kč. Podle CCB propad v příjmech způsobily nižší objemy dotací. Příjmy obcí však v loňském roce přesto převýšily výdaje, neboť nižší příjmy kompenzovaly ještě razantnějším snížením výdajů, a to především na úkor investicí.

Největší podíl na zadluženosti obcí má Praha (45 procent). Následují kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Středočeský. Zadluženost na jednoho obyvatele v Praze přesahuje 40 000 Kč, Brně činí 30 000 Kč, Liberci téměř 20 000 Kč.

Největší nárůst zadluženosti na obyvatele zaznamenal loni okres Chomutov (o 1141 Kč). Následovala Praha - východ (nárůst o 964 Kč) a Frýdek-Místek (o 972 Kč). Naopak největšího poklesu zadluženosti se mohl těšit okres Opava (pokles o 1572 Kč), Karlovy Vary (1279 Kč) a Sokolov (1173 Kč).