"Kvůli odstraňování povodňových škod jsme první korekci rozpočtu provedli v březnu," řekl náměstek primátora a předkladatel návrhu Jiří Paroubek (ČSSD). "Rozpočet tak s definitivní platností pokrývá naprostou většinu povodňových škod a snaží se navýšit investiční prostředky u programů, které musely být loni pozastaveny právě kvůli povodním," uvedl náměstek.

Prostředky by město mělo získat nejen z loňských úspor, které tvořily 3,4 miliardy korun, z nichž však již dříve bylo použito nebo je účelově vázáno 933 miliónů, ale také díky dotaci Fondu Evropské solidarity ve výši 1,3 miliardy korun.

"Díky letošnímu příznivému vývoji budu navrhovat, aby se očekávaný příjem daní navýšil o 500 miliónů korun a nedaňové příjmy rozpočtu o 50 miliónů. Očekáváme i vyšší podíly ze zisku a dividend, a to asi o 180 miliónů více, než byl původní předpoklad," informoval Paroubek. Podle náměstka je v dokončovací fázi i žádost o 2,1 miliardy korun od Evropské investiční banky. Protože však město získá peníze zřejmě až v září, bude některé výdaje prozatím pokrývat z vlastních zdrojů.

"Nyní již jen čekáme až dojde k dohodě o jakési garanci mezi bankou a ministerstvem financí," poznamenal Paroubek. "Chceme posílit o 500 miliónů rozvoj technické infrastruktury. Nejde přitom jen o dopravní investice, ale i o výstavby cyklostezek, kvůli nimž jsme byli v minulosti kritizováni. 500 miliónů poskytne město z vlastních zdrojů na obnovu metra a o 390 miliónů korun posílíme letos i výstavbu trasy metra C tak, aby mohla být dokončena v řádném termínu," podotkl Paroubek.

Mezi dalšími investičními akcemi pak uvedl rekonstrukci ulice Českomoravská, kde je nutno v souvislosti s výstavbou Sazka Areny a pořádáním hokejového šampionátu v příštím roce zajistit kvalitní dopravní obslužnost. V dalších čtvrtích se počítá nejen s rekonstrukcemi vozovek, ale i s výstavbou nové kanalizace nebo s plynofikací. "V Újezdě nad Lesy bude zprovozněna čistírna odpadních vod a budou odstraněny i některé černé skládky," dodal Paroubek.