Antimonopolní úřad  nezjistil skutečnost, která by společnosti GTS Novera bránila podat nabídky. V obou případech byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka společnosti Telefónica O2 CR.

Obě služby zajišťoval Český Telecom už v minulosti. V roce 2001 získal pětiletou zakázku v řádu několika miliard korun bez výběrového řízení. Loni se však MI rozhodlo smlouvu neprodloužit a nabídlo zakázku více firmám.

Čtvrteční rozhodnutí antimonopolního úřadu zatím nejsou pravomocná, běží patnáctidenní lhůta k případnému odvolání společnosti GTS Novera, tzn. že předběžné opatření, kterým antimonopolní úřad podpis smluv zakázal, zatím platí. Ministerstva a některé státní instituce tak stále nemohou s firmou Telefónica O2 uzavřít smlouvu na datové propojení.

Projektu se mají účastnit všechna ministerstva, dál třeba Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad nebo Česká obchodní inspekce.

GTS Novera si stěžovala, že nemohla podat nabídku

Společnost GTS Novera uvedla, že měla zájem o získání zakázek. Z důvodů, které spočívaly v omezujících a znevýhodňujících podmínkách plnění, však nemohla podat nabídky. MI mělo podle GTS Novera omezit možnost podat nabídky, když stanovil příliš krátkou dobu plnění zakázky, pouze tři roky.

Podle firmy GTS Novera je to příliš krátká doba, která by neumožnila návratnost investic do vybudování potřebné infrastruktury. Firma Telefónica, jenž stejné služby zajišťovala už v minulosti, tak byla zvýhodněna tím, že sítě měla už vybudované.

"Předmět veřejné zakázky včetně požadovaného množství a s ním související doba plnění, je určován potřebou zadavatele, nikoliv individuálními potřebami jednotlivých dodavatelů," uvedl mluvčí antimonopolního úřadu Kristián Chalupa.

Antimonopolní úřad také v tomto týdnu zastavil správní řízení s ministerstvem vnitra, které se týkalo veřejné zakázky na optické přenosové zařízení. Také v tomto případě byla stížnost navrhovatele (ATS-Telcom Praha) zamítnuta.