V ČR je na 1,165 miliónu panelových bytů a odhaduje se, že si opravy vyžádají 300 až 400 miliard Kč. Panelové domy se začaly stavět v padesátých letech. Nejvíce jich vzniklo v letech 1971 až 1980, kdy se lidé nastěhovali do více než 468 tisíc bytů ve 33 tisících panelových domech. Fond bydlení poskytl od začátku letošního roku do května na opravu paneláků dotace ve výši 54,8 miliónu korun.

Wagner: Tempo oprav je pomalé

Podle Wagnera poskytne fond v letošním roce pravděpodobně více peněz než loni. "Jsem přesvědčen, že zájem o dotace na opravy bude vyšší," uvedl ředitel fondu bydlení. Tempo oprav je ale podle něj stále pomalé. Loni fond bydlení poskytl dotace ve výši 251,9 miliónu korun a pomohl tak vlastníkům domů získat úvěry za 778,3 miliónu korun.

Největší dotaci získal Moravskoslezský kraj, který obdržel 204,5 miliónu korun. Druhý největší finanční obnos od fondu získal Jihomoravský kraj, a to 15,4 miliónu korun. S více než 6,8 miliony korun dotací se na třetí místo dostal Pardubický kraj těsně následovaný Prahou a Karlovarským krajem. Peníze na opravy a celkové rekonstrukce poskytuje také ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Zatímco peníze z fondu jsou určeny na celkové rekonstrukce a zhodnocení budov, ministerstvo dává peníze na řešení havarijních vad.

Malá družstva jen těžko získávají úvěry

Letos MMR na dotacích rozdělilo zhruba 264 miliónů korun, nerozdělených zbývá ještě asi šest milionů. Loni na opravy vydalo téměř 285 miliónů korun. Nejvíce bytů pomohlo MMR dostat z havarijního stavu v Moravskoslezském kraji, kde za období 1998 až 2003 přispělo na více než 18 600 bytů. V Ústeckém kraji poskytlo prostředky na opravu téměř 17 500 bytů. Zhruba 15 tisíc bytů pak bylo s pomocí MMR opraveno v Praze.

Příčinou pomalého tempa oprav panelových domů je mimo jiné to, že malá družstva a společenství vlastníků jen obtížně získávají od bank úvěry. Jejich postavení by měla zlepšit novela zákona o vlastnictví bytů. "Se změnou zákona se při přípravě koncepce bytové politiky uvažuje," řekl mluvčí ministerstva místního rozvoje Petr Dimun. S novou koncepcí ministerstvo zřejmě přijde příští rok.

Fond bydlení dosud poskytl peníze na opravu asi 9000 bytů, ministerstvo pro místní rozvoj na více než 88 tisíc. Obnova bytového fondu by vedle veřejných a soukromých prostředků mohla být financována i ze strukturálních fondů EU. Je však třeba připravit kvalitní projekty a mít dostatek peněz. Evropská unie totiž na projekty poskytne jen část financí, zbytek je třeba zajistit z jiných zdrojů.