Vyhláška je dva roky stará, ministerstva z ní navrhují odstranit téměř polovinu paragrafů, které se týkaly například stavebních požadavků, zásobování vodou, sanitární zařízení či uchovávání pokrmů. Novela vyhlášky by měla vstoupit v platnost během dvou až tří týdnů.

Z vyhlášky například zmizí požadavek na množství přiváděného vzduchu, plocha na jednoho zaměstnance, požadavek na oddělené záchody pro personál nebo umyvadlo s baterií bez ručního ovládání pro kuchyně. Nové podmínky se budou řídit hygienickými předpisy EU.

Hospodští už do úprav investovali milióny

Vyhlášku v minulosti ostře kritizovali provozovatelé restaurací. Podle odhadů ministerstva museli do úprav požadovaných vyhláškou investovat zhruba 1,5 miliardy korun. Ve školních jídelnách se investice pohybují kolem 25 až 30 miliard Kč.

Ministerstvo průmyslu připravilo seznam zhruba 150 právních norem z různých oblastí, které by se měly změnit nebo zrušit, aby nezatěžovaly živnostníky a malé podniky. Samo ministerstvo navrhlo předsedovi vlády zrušení 16 vyhlášek, které spadají pod resort průmyslu a obchodu.