Nejoblíbenějšími destinacemi Čechů je stále Chorvatsko, na druhém místě je Slovensko a Češi také rádi jezdí do Itálie.

U moře tráví letní dovolenou 74 procent Čechů. Poznávací zájezdy volí 14 procent občanů a 12 procent tvoří návštěvy známých a příbuzných v zahraničí, především na Slovensku.

Podle hraniční statistiky výjezdů občanů ČR do sousedních zemí za letošní rok vzrostly meziročně o sedm procent cesty do Německa a o 1,4 procenta cesty na Slovensko. Meziročně ovšem klesl počet výjezdů českých občanů do Rakouska (o 1,7 procenta) a do Polska (o dvě procenta).

Na dovolenou se více létá

Průměrná délka letní zahraniční dovolené zakoupené přes cestovní kanceláře je 10,5 dne při průměrné ceně cca 14 000 Kč.

Letos vzrostly letecké výjezdy Čechů meziročně o 27,1 procenta a z celkového množství zájezdů prodaných českým občanům bylo 34 procent s leteckou dopravou. Zvyšující se obliba letecké přepravy na úkor autobusové, vlakové či automobilové souvisí podle něj s nabídkou levných letenek i se zvyšující se životní úrovní občanů ČR a tím i větším zájmem českých turistů o vzdálenější či exotické destinace.

Letošní nejoblíbenější destinace Čechů
Chorvatsko 820 000
Slovensko 490 000
Itálie 380 000
Řecko 250 000
Španělsko 250 000
Rakousko 215 000
Francie 200 000
Velká Británie 140 000
Německo 135 000
Bulharsko 105 000
Zdroj: AČCKA