Česko udržovalo před rokem 1989 s Kubou čilé obchodní styky. Po období stagnace v 90. letech podle expertů MPO už došlo k jejich určitému oživení. Obrat vzájemného obchodu ČR s Kubou dosáhl loni 21,7 miliónu dolarů (asi 480 miliónů Kč), což byl proti předchozímu roku nárůst o 57 procent.

Pozitivním saldem naší obchodní bilance 8,3 milónu USD (180 miliónu Kč) se Kuba řadí mezi několik málo zemí Latinské Ameriky, s nimiž nemáme obchodní deficit.

Podle odborníků pochází nemalá část vzájemné obchodní výměny přes zprostředkovatele ze třetích zemí - většinou státy Evropské unie.

Problémy s dluhy

Brzdou dalšího rozvoje hospodářských styků je podle MPO přístup kubánské strany k umořování dluhu vůči ČR, který je však nejdříve nutné vyčíslit v některé z volně směnitelných měn. Havana ale zatím odmítá k tomuto vyčíslení přistoupit. Zatímco v prvních letech tohoto století tvořily český vývoz především motocykly, železo a ocel, elektrická zařizení, od roku 2004 ve vývozu na Kubu převládají zemědělské produkty (46 % slad, sušené mléko, chmel aj.) Naopak dovozy z Kuby na český trh tvoří převážně tabák a tabákové výrobky (73 %) a alkoholické nápoje (20 %).

Některé naše firmy na ostrově v Karibiku už zase s úspěchem podnikají. "Například společnost Škodaexport se účastní opravy a rekontrukce tamních transformátorových stanic. Navíc jedná i o účasti na rekonstrukci tepelných elektráren," uvádí se ve zprávě MPO.

Prosadily se již i další firmy. Tradiční výrobce motocyklů Jawa dodává části pro kubánskou montovnu motocyklů a náhradní díly. Firma Simplex zase vyváží na Kubu sušené mléko a další mléčné výrobky, ale třeba i chmel, slad či pivo. Společnost Brisk Tábor tam postavila montovnu svíček a dodává pro ni polotovary.