Nejvíce počítačů a domácností připojených na internet je v Praze, nejméně pak v Ústeckém kraji.

V období od dubna do června mělo osobní počítač 36 procent domácností, tedy asi 1,5 miliónu. Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2003 to představuje nárůst o polovinu, neboť před třemi lety bylo takových domácností 24 ze 100. "To je prostě boom ve vybavenosti českých domácností," řekl v úterý novinářům šéf ČSÚ Jan Fischer.

V připojení na internet jsou Češi zatím na chvostu

Ve srovnání se zeměmi EU za rok 2005 v počtu domácností připojených na internet Česká republika zaujímá až 19. místo. V ČR to bylo 27 procent domácností, průměr v EU činí 48 procent.

Za Českou republikou se nachází již jen Slovensko, Maďarsko, Řecko a Litva. Na čele žebříčku je Nizozemsko s téměř 80 procenty, následují Dánsko, Švédsko, Lucembursko a Německo.

Počet domácností připojených na internet v letošním druhém čtvrtletí dosáhl 1,12 miliónu, tedy asi 27 procent ze všech. Na začátku roku 2003 to přitom bylo pouze 15 procent.

Počítač používalo letos ve druhém čtvrtletí 48 procent lidí starších 16 let, tedy asi 4,3 miliónu. Před rokem a čtvrt to bylo o šest procent méně, na konci roku 2003 pak celkem 38 procent. Stoupl i počet lidí využívajících internet, a to z loňských 32 procent na letošních 41 procent, tedy asi na 3,5 miliónu.

Nejvíce používají internet lidé ve Skandinávii

Průměrný počet pravidelných uživatelů internetu ve věku 16 až 74 let, kteří se na něj podívají alespoň jednou za týden, v loňském roce dosáhl v zemích EU 43 procent, zatímco v Česku to bylo letos 36 lidí ze sta. V čele žebříčku jsou Švédsko, Nizozemsko a Dánsko, na jeho opačném konci pak Portugalsko, Itálie, Kypr a Řecko.

Obyvatelé ČR nejčastěji od dubna do června internet používali k zasílání a přijímání e-mailů, činí tak 84 procent z uživatelů internetu. Následuje vyhledávání informací o zboží a službách (71 procent), vyhledávání služeb týkajících se cestování a ubytování (50 procent) a prohlížení on-line novin (43 procent). Nejméně lidé internet využívají ke stahování počítačových programů (19 procent), k přípravě do školy (18 procent) a hledání práce (deset procent).