Ve třetím čtvrtletí ČR čerpala půjčky od Evropské investiční banky (EIB) ve výši 2,3 mld. Kč. Celkem si ČR letos od EIB má vypůjčit 9,2 mld. Kč, polovinu této částky si Česko do třetího čtvrtletí už vypůjčilo.

Průměrná splatnost státního dluhu stejně jako ve druhém čtvrtletí dále poklesla oproti konci prvního čtvrtletí na hodnotu 5,9 roku.

Státní dluh je dluhem vlády. Spolu s dluhy zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů vytváří takzvaný veřejný dluh.

Podle maastrichtských kritérií, jejichž plnění je důležité pro přijetí jednotné evropské měny, by veřejný dluh neměl přesáhnout 60 procent HDP. Česká republika měla ke konci loňského roku veřejný dluh ve výši 30,5 procenta HDP. [celá zpráva]

Státní dluh se pravidelně zvyšuje rozpočtovými schodky. Rozpočet na letošní rok počítá se schodkem 74 miliard korun, ministerstvo financí tvrdí, že schodek dosáhne výše až 90 mld. Kč. [celá zpráva]

Ve druhém čtvrletí byl státní dluh 728,9 mld. Kč. [celá zpráva] V prvním čtvrtletí dosáhl státní dluh výše 698,2 miliardy korun. [celá zpráva]

Vývoj státního dluhu ČR v miliardách Kč od roku 1993 do 1. čtvrtletí 2006:
dluh rok
158,8 1993
157,3 1994
154,4 1995
155,2 1996
173,1 1997
194,7 1998
228,4 1999
289,3 2000
345,0 2001
395,9 2002
493,2 2003
592,9 2004
691,2 2005
746,3 2006
zdroj: MF