"Zatím nemáme k dispozici právní argumentaci ani přesné znění rozhodnutí, proto nelze říci, jak se k celé věci postavíme," řekl ČTK ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS). V rozporu se zákonem by podle něj mohly být i některé další zakázky MPSV. "V tuto chvíli by to bylo předčasné komentovat, ale u některých zakázek si necháváme dělat analýzu," doplnil.

Ministerstvo ještě pod vedením bývalého ministra práce Zdeňka Škromacha (ČSSD) podle úřadu pochybilo v lednu letošního roku, když uzavřelo smlouvu na provoz svého komunikačního systému na léta 2006-2008 přímo se společností ANECT. Tím podle úřadu porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek.

"Jedná se o dosud nejvyšší sankci uloženou v jednom případě některému z ministerstev," řekl mluvčí antimonopolního úřadu Kristián Chalupa.

Nejvyšší pokuty za pochybení při zadávání jedné veřejné zakázky
Výše pokuty v tisících korun pokutovaný subjekt důvod pokuty současný stav
800 VZP internetové zdravotní knížky Nepravomocné (subjekt se může odvolat) 
750 Hradec Králové nakládání s komunálním odpadem Nepravomocné (subjekt se může odvolat)  
630 Ředitelství silnic a dálnic stavba- Hraniční most Pravomocné
500 DS Zlín-Otrokovice nákup trolejbusů Pravomocné
500 Prostějov výstavba aquaparku Nepravomocné (subjekt se může odvolat)  
500 MPSV komunikační systém Nepravomocné (subjekt se může odvolat)  

"Ministerstvo se v průběhu správního řízení hájilo názorem, že uvedenou veřejnou zakázku mohla realizovat z důvodů ochrany práv a průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví pouze jím oslovená firma. Proti tomu však stojí skutečnost, že ministerstvo původně zadalo zakázku v otevřeném řízení a obdrželo dvě nabídky, které splnily předmět zadání. Ministerstvo však toto otevřené řízení na základě námitek druhého v pořadí Českého Telecomu zrušil," dodal Chalupa.

Ministerstvo tvrdilo, že zakázka byla naléhavá

Podle úřadu pak ministerstvo v rozporu se zákonem uzavřelo smlouvu přímo se společností ANECT, když použilo jednací řízení bez uveřejnění a argumentovalo nutností zadání zakázky z naléhavých důvodů. Zvolené zadávací řízení lze však mimo jiné použít pouze v naléhavém případě z důvodu krizového stavu, tvrdí antimonopolní úřad. 

Kromě uvedeného porušení zákona ministerstvo v průběhu správního řízení uvedlo, že pokud by původní výběrové řízení vyhrála jiná společnost, než ANECT, soutěž by zrušil.