Naprostá většina z nich přitom podniká na základě živnostenského listu.

Soukromých podnikatelů přibývá každým měsícem. Nejvyšší meziroční přírůstek ČSÚ uvádí v lednu, a to 83 759 osob. V dubnu jich bylo proti stejnému loňskému měsíci o 78 552 více.

Živnostníci, kterých bylo ke konci letošního dubna přes půldruhého miliónu (1 625 964), představovali zhruba tři čtvrtiny z celkového počtu registrovaných ekonomických subjektů.

Zájem o samostatné podnikání naproti tomu klesá v zemědělství. Proti loňskému dubnu se počet samostatně hospodařících rolníků snížil o 199 na 101 309 rolníků na konci dubna letos.