Nejhůře hodnotili lidé nezaměstnanost v roce 2004, kdy ji za příliš vysokou označily tři čtvrtiny lidí. Nezaměstnanost se tehdy pohybovala kolem deseti procent.

Téměř polovina lidí se domnívá, že v příštích letech zůstane míra nezaměstnanosti na stejné úrovni. Další snižování nezaměstnanosti očekává přibližně desetina obyvatel, obavy z dalšího růstu nezaměstnanosti pak vyjádřila více než čtvrtina lidí.

V porovnání s předchozími roky vzrostl počet těch, co si myslí, že nezaměstnaní nemají zájem pracovat. Téměř polovina lidí, 47 procent, se domnívá, že většina nezaměstnaných nemůže sehnat vhodnou práci. Přibližně tři z deseti dotázaných uvedli, že nezaměstnaní nemají zájem pracovat. Pětina lidí se domnívá, že nezaměstnaní nemohou sehnat vůbec žádnou práci.

Hodnocení úrovně nezaměstnanosti v ČR (v %)
2002 05/2003 11/2003 05/2004 11/2004 2005 2006
příliš nízká 1 2 1 2 1 1 1
přiměřená 27 26 23 17 21 30 35
příliš vysoká 66 67 72 77 75 65 58
neví 6 5 4 4 3 4 6
Zdroj: CVVM

Obavy o práci mají lidé z Ústeckého a Moravskoslezského kraje

Víc než polovina občanů si myslí, že v místě jejich bydliště je možné najít práci, ale je těžké najít vhodnou práci. Víc než čtvrtina lidí uvedla, že v místě jejich bydliště je těžké najít jakoukoli práci a podle šesti procent dotázaných je to dokonce nemožné.

Názor, ze v místě jejich bydliště není žádný problém najít vhodnou práci mají nejčastěji obyvatelé Prahy a muži. Naopak názor, že v místě jejich bydliště je nemožné najít jakoukoliv práci, se přiklonili obyvatelé Jihočeského a Zlínského kraje.

Podle šesti z deseti pracujících není pravděpodobné, že by přišli o svou práci. Za pravděpodobnou považují ztrátu zaměstnání tři z deseti dotázaných. Obavy o práci mají hlavně dělníci, lidé s nižším vzděláním, obyvatelé Ústeckého a Moravskoslezského kraje.