Nečas, který vychází z analýzy ministerstva práce a sociálních věci (MPSV) zdůraznil, že nejde o politický konflikt, ale odstranění konkrétních legislativních chyb. Tato pochybení podle jeho slov často vznikla následkem "legislativního kutilství" při chaotickém projednávání zákona ve druhém a třetím čtení ve Sněmovně.

"Legislativní analýzy ukazují, že nyní je nezbytné provést novelu nejméně 60 bodů Zákoníku práce a s tím související novely dalších 14 zákonů," uvedl Nečas. MPSV předalo analýzu Zákoníku práce Legislativní radě vlády, podle jejíhož doporučení se zachová. Odpověď očekává do dvou týdnů. Poté chce podle Nečase začít vyjednávat o změnách v normě se zástupci tripartity, tedy zaměstnavatelů a odborů.

V průběhu příštího roku by měla být zpracována komplexní novela zákoníku, která by řešila tyto legislativní rozpory s ostatními zákony a Ústavou ČR, dodal Nečas. Zákoník má začít platit v lednu 2007.

Odbory chystají protesty

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch minulý týden řekl, že odložení platnosti Zákoníků práce je krok k narušení sociálního smíru a ohrožení postavení zaměstnanců v Česku. Odbory již dříve uvedly, že jsou připraveny zabránit změně či zrušení pracovního kodexu všemi svými prostředky. [celá zpráva]

Naopak podnikatelé odložení normy vítají. "Rozhodně takový postup doporučuji a uvítal bych, kdyby byl skutečně naplněn," řekl prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek. Odložení platnosti Zákoníku práce o rok nebo o dva roky požaduje i Svaz průmyslu a dopravy.

Hospodářská komora (HK) v úterý prostřednictvím 23 senátorů podala k Ústavnímu soudu stížnost na ta ustanovení nového Zákoníku práce, která považuje za protiústavní. [celá zpráva]