SOS chce, aby klienti ČS dostali zpátky peníze za vedení nebo zrušení účtu, který není, či nebyl veden jako součást produktových balíčků nabízených spořitelnou. SOS podle dřívějšího vyjádření odhaduje průměrné plnění ČS ve prospěch žalujícího klienta zhruba na 1500 korun bez započtení úroku z prodlení.

"Poplatek za vedení účtu SOS považuje stále za duplicitní ve vztahu k ostatním platbám souvisejícím s běžným účtem. Oproti tomu poplatek za zrušení účtu byl podle našeho názoru jednoznačně sankční povahy a omezoval možnost volného přechodu klienta k jiné bance," uvedla mluvčí SOS Petra Vaňková.

I když podle ní Česká spořitelna poplatek za zrušení účtu ze svého sazebníku odstranila, tak do té doby zaplacené poplatky svým klientům nekompenzovala. Banka přestala vybírat poplatek za zrušení účtu v srpnu loňského roku. Poplatek za vedení účtu je podle dřívějšího vyjádření ČS legitimní.

"Se zájmem vyčkáme rozhodnutí soudu a věříme, že se debata o bankovních poplatcích objektivně uzavře," reagovala na žalobu Helena Matuszná z tiskového oddělení banky.

Další klienti ČS se stále mohou k žalobám přidat

Nespokojení klienti České spořitelny se mohli a nadále mohou registrovat u SOS. Sdružení vybralo ve spolupráci s advokátní kanceláří Holec, Zuska a Partneři právě dva vzorové klienty. Ti se následně stali reprezentanty nespokojených zákazníků.

Podle informací z poloviny června se kvůli připravované žalobě na Českou spořitelnu ohledně bankovních poplatků registrovalo u SOS přibližně tisíc lidí. Samotné sdružení odmítlo konkrétní počty zaregistrovaných nespokojených klientů tehdy sdělit.

Případný nespokojený klient ČS musí zaplatit soudní poplatek 600 korun, který mu bude v případě úspěchu v soudním řízení vrácen v plné výši. Ze soudem přiznané částky připadne 15 procent na výlohy související s podáním žaloby a odměnu advokátní kanceláře. SOS již dříve upozornilo, že výsledek soudního sporu nelze garantovat.

SOS loni na podzim připravilo kvůli bankovním poplatkům hromadnou žalobu na ČSOB. Letos v lednu ji podali první dva klienti ve spolupráci s SOS. Prvním je člověk, který nárokuje 2345 Kč bez úroku z prodlení za poplatek za vedení a zrušení účtu. Druhá žaloba se týká podnikatele, který chce bez úroků 4168 Kč za poplatek za vedení účtu.