Ministerstvo financí také počítá s vyšší inflací v letošním a příštím roce. Letos by měla dosáhnout 2,8 procenta, tedy o 0,2 procentního bodu více, než MF očekávalo v létě. Příští rok by pak měla dosáhnout tříprocentní hranice, červencový odhad počítal s 2,8 procenta.

Na druhou stranu odhad MF počítá s poklesem nezaměstnanosti. Letos by měla nezaměstnanost činit 7,2 procenta a v roce 2007 pak 6,7 procenta. Červencová predikce ministerstva financí přitom počítala letos s nezaměstnaností 7,6 procenta a v roce 2007 7,4 procenta.

"Osobně považuji predikci růstu HDP na rok 2007 ve výši 4,9 procenta jako nadhodnocenou a výhled průměrné nezaměstnanosti 6,7 procenta jako podhodnocený, což obojí vytváří riziko vyššího deficitu státního rozpočtu, než s jakým počítá vládní návrh," řekl analytik Pavel Sobíšek z HVB Bank.

Prognóza ministerstva financí (v %)
rok růst HDP inflace nezaměstnanost deficit veř.fin. na HDP
2006 6 2,8 7,2 4
2007 4,9 3 6,7 4

Deficit veřejných financí překročí 4 procenta

Podíl deficitu veřejných financí na HDP bude činit letos i příští rok čtyři procenta. Údaj ovšem neodpovídá metodice používané EU pro splnění podmínek přijetí eura. Podle ní by deficit veřejných financí neměl překročit tři procenta HDP.

Podle pravidel EU by letos měl deficit veřejných financí činit podle odhadu MF z minulého měsíce 3,8 až 3,9 procenta HDP, přičemž podle konvergenčního plánu pro přijetí eura by letos neměl deficit překročit 3,8 procenta HDP.