NS svým pondělním verdiktem potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Táboře i Krajského soudu v Českých Budějovicích. Tyto soudy již loni vyhověly majiteli domu ve sporu s nájemcem a zvýšily nájemné z 890 na 1867 korun. Soudy při stanovení nové činže vycházely jak ze sociální situace nájemce, tak i z toho, že majitel musí mít i zisk. Ten se v tomto případě pohybuje ve výši 474 korun, což je zhruba 25 procent.

Nájemník podal dovolání k NS, v němž tvrdil, že soudy při stanovení výše nájemného vycházely pouze ze zájmu pronajímatele a nevzaly v úvahu jeho sociální situaci, která mu nedovoluje platit za bydlení více.

Senát NS však při zdůvodnění svého rozhodnutí vyšel z toho, že i pronajímání bytu je podnikání a majitel nemůže doplácet na situaci nájemníků. "Z žádného právního předpisu nevyplývá, že by výše nájemného měla odpovídat sociální situaci nájemce," uvedl předseda senátu NS Miroslav Ferák.

NS tak postupoval podle nálezu Ústavního soudu (ÚS), který před několika měsíci rozhodl, že soudy mají právo v případě absence právního předpisu o nájemném určit odpovídající výši činží. [celá zpráva]

Majitelé nadšeni

Majitelé domu považují rozhodnutí za průlomové. "Nejvyšší soud konečně stanovil, že pronajímatel bytu má právo na přiměřený zisk. Až dosud majitelé obdobné spory prohrávali a po tomto rozsudku mají opět velkou naději na úspěch," řekl místopředseda jejich sdružení Libor Dellin.

Poslanec a předseda Sdružení nájemníků Stanislav Křeček (ČSSD) ale se zdůvodněním soudu nesouhlasí. "Ústavní soud v několika případech jasně řekl, že nájemné musí být zaplatitelné a dostupné. Těžko tedy může soudce tvrdit, že lze stanovit jeho výši bez ohledu na sociální situaci nájemce," uvedl.

A co bude rozsudek znamenat pro nájemce, který spor prohrál? Z rozhodnutí soudu plyne, že bude muset doplatit chybějící částku za dobu, od níž se vedl spor. V lednu 2007 se mu ale už nájemné nezvýší a na úrovni stanovené soudem zůstane beze změny dokonce nejméně čtyři roky. A to proto, že soud mu zvýšil nájemné nad úroveň, kterou zákon předpokládá dosáhnout až v roce 2010.