Ústavní stížnost namířila komora proti ustanovení, podle kterého odbory mohou zakázat práci v noci a přesčas. To má podle prezidenta komory Jaromíra Drábka zůstat v kompetenci pouze státních orgánů. HK napadla také povinnost zaměstnavatele vydávat vnitřní předpisy pouze s předchozím souhlasem odborové organizace. "Toto ustanovení zakládá nerovnost mezi firmami, protože společnosti, v nichž není odborová organizace, jsou zvýhodněny," podotkl Drábek.

Většina podnikatelů nový Zákoník práce podle nejnovějšího průzkumu komory odmítá. Norma podle nich přinese zvýšení nezaměstnanosti, ztížení podmínek pro podnikání a růst moci odborů.

Odboráři nesouhlasí s odkladem

Zákoník by měl platit od ledna 2007, vláda Mirka Topolánka chce jeho účinnost o rok odložit. Také ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas míní, že zákoník obsahuje sporná ustanovení. Roční odklad by měl umožnit nejvýznamnější nedostatky odstranit. Odboráři však s odkladem platnosti nesouhlasí, není pro to podle nich žádný důvod. [celá zpráva]

Zákoník prosadila těsně před volbami ČSSD s komunisty, ODS je od začátku proti. [celá zpráva] Soudí, že předloha snižuje konkurenceschopnost firem, zvyšuje náklady zaměstnavatelů, a v důsledku tak poškodí lidi, kteří práci marně shánějí. Naopak zastánci tvrdí, že jde o moderní předpis, který umožňuje větší smluvní volnost, ale zároveň zachovává nezbytnou úroveň ochrany zaměstnanců.