Sankci by měli hradit zemědělci, kteří přidělené limity přesáhli. Zemědělci však již v minulosti varovali, že pokuta může způsobit některým farmám vážné problémy a vést k dalšímu snížení stavů krav.

Bruselem schválená národní mléčná kvóta pro ČR činí něco přes 2,6 miliardy litrů. Původně požadovaná kvóta přitom byla zhruba o 400 miliónů litrů větší. Množství mléka, které může stát vyprodukovat, dojednali zástupci ČR v přístupové smlouvě před vstupem do EU. Omezením výroby se Brusel snaží snížit nadprodukci mléka. 

Zemědělci již dříve žádali, aby sankci za zemědělce alespoň zčásti hradil stát.  "Za nynější překročení kvóty jednoznačně můžou špatně vyjednané podmínky před vstupem do Unie," zdůvodnil předseda Agrární komory Jan Veleba tento požadavek.

Sankce za jeho překročení činí nejméně devět korun za litr. ČR však není jediným státem, který bude muset pokutu platit. Jde celkem o devět členských států Evropské unie (ČR, Německo, Španělsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Rakousko, Polsko a Portugalsko). Všechny "postižené" státy zaplatí dohromady 377 miliónů eur (deset miliard korun), přičemž Itálie, Polsko a Německo se na pokutě podílejí z 90 procent. Nejvíce zaplatí Itálie (188 miliónů eur).