Na konci prvního čtvrtletí půjčka od Evropské banky, zaplacení za arbitráž se CME a propadající se veřejné finance vynesly státní dluh na hodnotu 429,1 mld. korun.

Pesimistická předpověď

Ministerstvo financí v nedávno zveřejněné analýze očekává pokračování negativních tendencí ve vývoji veřejných financí, jejichž deficit bez zahrnutí příjmů z privatizace a úhrady ztrát České konsolidační agentury letos vzroste na 6,2 z loňských 3,9 procenta HDP. Schodek veřejných rozpočtů se promítne do růstu vládního dluhu, který podle MF letos vzroste na 578,2 miliardy korun (24,1 % HDP). "Vládní dluh tak letos zaznamená nejvyšší nárůst od roku 1993," uvedlo v analýze ministerstvo.

Státní dluh Česka výrazně roste od roku 1997. Dluh se zvyšuje emisemi státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu, který zahrnuje i ztrátu České konsolidační agentury. Státní dluh je spolu s dluhem zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů součástí dluhu veřejného. Ten podle maastrichtských kritérií nutných pro budoucí přijetí eura nesmí překročit 60 procent HDP. V tuzemsku se nyní pohybuje kolem 20 procent.

Vývoj státního dluhu od března 2002 do března 2003 v mld. Kč
2002
březen 358,35
duben 367,04
květen 378,86
červen 390,79
červenec 398,76
srpen 390,08
září 406,34
říjen 415,61
listopad 413,17
prosinec 395,90
2003
leden   399,71
únor 414,79
březen 429,13
odhad ke konci roku 514,8
Zdroj: Ministerstvo financí ČR