"Přestože vláda ve svém programovém prohlášení uváděla postupné sbližování sazeb DPH, v současné koncepci reformy o tom není ani zmínka. Poslaneckou sněmovnou přijatý přesun většiny služeb do kategorie základní sazby daně (22 procent) je velmi razantní a výrazně se dotkne podnikatelů v konkrétních odvětvích. Postrádáme jakoukoli úvahu o případném snižování základní sazby DPH," protestuje Komora.

Podle ní má sazba daně z příjmu právnických osob klesat velmi pomalu, tento pokles by navíc byl vyrovnáván zrušením odpočitatelných položek na reinvestice a slevy při zdanění dividend.

HK navrhuje razantní snížení sazby daně z příjmu právnických osob a zároveň zachování zvýhodnění proinovačního chování podnikatelských subjektů. Ze zkušeností z jiných států, kde ke snížení této daně již došlo, totiž podle ní vyplývá, že se toto opatření neprojeví výrazným poklesem příjmu státního rozpočtu.

Majetková přiznání mohou být zneužita

"V žádném případě nesouhlasíme s návrhem zavedení majetkových přiznání. Hrozí zde velké riziko zneužití a zároveň jde o další byrokratickou zátěž podnikatelů. Mechanismy stávající právní úpravy považujeme za dostatečné, nedostatečně a nedůsledné je pouze využívání jimi nastavených možností," tvrdí dále Komora.

Za nepřijatelné rovněž považuje také zvýšení vyměřovacího základu pro osoby samostatně výdělečně činné. "Toto je doposud jedno z mála opatření, které podporuje rozvoj malého a středního podnikání. Důvod, že tím chce vláda zamezit zaměstnávání na IČO, není relevantní. Stačila by důsledná kontrola úřadů práce," argumentuje.

Nesouhlasí také s převedením výplat nemocenských dávek na zaměstnavatele. "Při stávajícím nefunkčním systému kontroly práce neschopných je nutné nejprve zavést dostatečnou kontrolu. Meziroční nárůst objemu vyplacených dávek je alarmující, jde o problém, který je nutné řešit ihned. Pak teprve je možné diskutovat o spoluúčasti zaměstnavatelů," soudí.

Komora: stát šetřit nehodlá

S navrhovaným omezením počtu typů sociálních dávek Hospodářská komora souhlasí, nelíbí se jí ovšem termín těchto změn - 1. 1. 2006 - což je podle ní příliš pozdě.

"Celkově není v návrhu reformy kladen dostatečný důraz na snižování mandatorních výdajů státu všemi cestami. To je základní podmínka úspěchu reformy. Jinak se reforma rozplyne do několika dílčích opatření a celkový výsledek bude slabý," tvrdí HK.