Jak známo, na konci příštího roku ČR vyprší výjimka, která dosud umožňovala, aby stavební práce pro bydlení byly zařazeny v nižší sazbě DPH. Vláda ale na počátku letošního roku vyjednala v Evropské unii řešení. To spočívá v tom, že většina nové výstavby bytů a domů bude zařazena do tzv. sociálního bydlení, a tím pádem si bude moci udržet pětiprocentní DPH.

Dosavadní představy byly takové, že tuto sazbu by mohly mít byty do 90 a domy do 150 čtverečních metrů. Konečné řešení může být v zákoně o DPH ještě výhodnější.

"Zájmem je, aby záběr této definice byl s ohledem na současný stav bytového fondu v ČR a potřebu jeho obnovy co nejširší," uvedlo i ve středu ministerstvo. Ve vládě ani v parlamentu se žádné komplikace neočekávají, protože všechny politické strany jsou pro.

Pokud jde o opravy a rekonstrukce bytového fondu, Unie v srpnu potvrdila, že Česko by mohlo mít nižší sazbu na tyto práce až do roku 2010.