"Je nutné přesunout řešení tohoto problému z odborné roviny do politické, protože v tuto chvíli už jde o zájmy obyvatel naší země. V případě, že by provozovatelé vodohospodářské infrastruktury nezískali přislíbené dotace, je velmi pravděpodobné, že by jejich zvýšené náklady nakonec zaplatili právě obyvatelé ČR v poplatcích za vodné a stočné," varuje Gandalovič.

Generální ředitelství pro regionální rozvoj Evropské komise tvrdí, že žadatelé o dotace uzavřeli s provozovateli vodohospodářské infrastruktury smlouvy, které neodpovídají platné evropské legislativě. Podle Gandaloviče se však právní rozbor komise opíral o zastaralé informace, které po letošním přijetí nového zákona o vodovodech a kanalizacích neplatí.

Gandalovič bude jednat v Bruselu

Vláda ve středu Gandaloviče pověřila, aby při jednání se zástupci komise důsledně vyžadoval urychlené projednání předložených vodohospodářských projektů. Odmítavý postoj vlády ke snaze bruselských úředníků zpětně měnit smlouvy s vodohospodářskými firmami bude ministr prezentovat na jednání s komisařkou pro regionální rozvoj Danutou Hübnerovou 2. října. 

"Situace je vážná, protože současný postoj EK může mít dalekosáhlé důsledky pro čerpání finančních prostředků z Fondu soudržnosti nejen v roce 2006, ale zejména v dalších letech. Na období  2007 - 2013 přitom tato suma pro ČR na oblast ochrany životního prostředí představuje téměř 117 miliard korun," dodal Gandalovič.