"Pomocí odměňování se firmy snaží eliminovat určité negativní projevy chování zaměstnanců, jako je zvýšená absence či fluktuace talentů. Naopak se je snaží motivovat k inovativnímu přístupu a zodpovědnosti za svou práci i výsledky svého týmu, " řekla  Martina Wolfová, manažerka v oddělení Poradenství pro lidské zdroje.

Řada společností také váže vyplácení výkonnostních odměn na absenci pracovníků, a to zejména u dělníků. Převažuje přitom nadále snižování bonusů v případě příliš vysoké absence. Tuto formu používá u dělníků 56 procent společností.

K nejlépe platícím společnostem patří farmaceutické firmy a banky

Podle studie nejlépe odměňují banky a farmaceutické společnosti (114 % resp. 112 % průměru celé České republiky). Nabízejí také nejvyšší nástupní mzdy absolventům jak vysokých, tak středních škol.

Z regionálního hlediska již tradičně lépe odměňují firmy v Čechách než na Moravě. Vyloučíme-li Prahu, pak rozdíl mezi mzdami v Čechách a na Moravě představuje podle studie 11 %.

Trendy v poskytování zaměstnaneckých výhod

"Pokračuje trend v poskytování daňově výhodných zaměstnaneckých výhod a benefitů z oblasti work-life balance - tedy výhod, které zaměstnancům lépe umožní zkombinovat pracovní a soukromý život," řekla Martina Štěpinová, senior konzultantka v oddělení Poradenství pro lidské zdroje.

Z předchozích let pokračuje nárůst počtu firem, které přispívají na penzijní připojištění svých zaměstnanců (65 % v roce 2005, letos 70 %). Čtvrtina společností nabízí zaměstnancům si benefit zvolit.

Roste počet společností, které poskytují pátý týden dovolené. V roce 2005 tak činilo 65 % firem, letos je to již 82 %.

Kromě benefitů jako je auto nebo mobil patří k těm nejčastěji poskytovaným:
Benefity Procento společností, které tyto benefity poskytují
Občerstvení na pracovišti 85
Nadstandardní délka dovolené 82
Stravenky 72
Penzijní připojištění 70
Sportovní akce 60

Oproti loňskému roku se začíná více využívat tzv. pružný pracovní týden, při němž si zaměstnanec sám volí začátek a konec pracovní doby, ale je povinen odpracovat v příslušném týdnu celou týdenní pracovní dobu.

Zvyšuje se rovněž počet společností, které svým zaměstnancům kompenzují mzdu v případě krátkodobé nemoci, a to formou poskytování tzv. sick days - zdravotních dnů volna, kdy zaměstnanec může zůstat doma i bez lékařského potvrzení (obvykle 5 dní za rok) a dostává přitom svou mzdu. V roce 2003 poskytovalo tento benefit 25 % firem, letos již 36 %. Oproti tomu firmy upouští od kompenzace mzdy v případě dlouhodobé nemoci (obvykle již na základě lékařského potvrzení). V roce 2003 tento benefit poskytovalo 28 % firem, letos 18 %.

Dlouhodobě můžeme naopak sledovat pokles počtu společností, které svým zaměstnancům poskytují zaměstnanecké půjčky. V roce 2003 tak činilo 42 % společností, v letošním roce již jen 32 %, přičemž z pochopitelných důvodů jde zejména o banky.