Důvodem odložení platnosti zákona o nemocenském pojištění je snaha snížit deficit státního rozpočtu. Změna zákona o nemocenské by měla do státního rozpočtu přinést devět až deset miliard korun.

Pokud se novela schválí, odvody by se pak snižovaly postupně od roku 2008. V roce 2008 by se pojistné snížilo o jedno procento na 2,3 procenta a ČSSZ by vrátila firmám polovinu vyplacených prostředků. V roce 2009 by sazba pojistného klesla na 1,4 procenta a nemocenskou prvních 14 dní by platily už jen firmy. 

V dubnu Sněmovna schválila, že firmy by sice platily 14 dní nemocenskou svým zaměstnancům, ale zároveň by se jim snížily odvody na pojistném. [celá zpráva]

Projde-li nakonec parlamentem i odklad zákona o státní službě, budou se jím státní zaměstnanci řídit zřejmě až od ledna 2009.  Důvodem odložení je snaha ušetřit v rozpočtu až čtyři miliardy korun, které by jinak byly potřeba na zvýšení platů státních zaměstnanců. [celá zpráva]

Sněmovna v pátek také podpořila v prvním čtení novelu zákona o spotřebních daních, která zvyšuje spotřební daň z cigaret. Zvýšení daně na tabákové výrobky by do rozpočtu příští rok mělo přinést deset miliard. [celá zpráva]