V meziměsíčním srovnání byla průmyslová produkce v dubnu po sezonním očištění o procento nižší než v březnu. Tržby z průmyslové činnosti byly po očištění o 0,9 procenta vyšší než v březnu. Meziročně se přitom zvýšily o šest procent.

Stejně jako v předchozích měsících se v dubnu dařilo zejména výrobcům dopravních prostředků a zařízení. Rostla také výroba pryžových a plastových výrobků, výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru a výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken.

S poklesem produkce se naopak potýkali výrobci usní, textilií, textilních a oděvních výrobků. Meziroční propad výroby postihl také zpracovatelský průmysl jinde neuvedený, kam patří například výroba dřevěného kancelářského nábytku, stavebnic a plastových modelů.

Průmyslová produkce investičních výrobků vzrostla o 8,8 procenta. O 7,1 procenta klesla výroba zboží dlouhodobé spotřeby.

Na růstu celkových tržeb se nejvíce podílel zpracovatelský průmysl a v něm výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (o 15,6 procenta) a výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků (o 14,6 procenta).

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků reálně vzrostly o 7,2 procenta, v běžných cenách o osm procent a jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 45,9 procenta. Nejvíce rostly podle ČSÚ tržby ve výrobě elektrických a optických přístrojů a zařízení (o 26,7 procenta). Nejvíce naopak klesly ve výrobě koksu, jaderných paliv a rafinérského zpracování ropy (o 17,6 procenta) a ve výrobě usní a výrobků z usní (o 14,8 procenta).

Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně zvýšily o 6,5 procenta a jejich podíl na celkových tržbách činil 49 procent. Tržby z přímého vývozu u těchto podniků vzrostly o osm procent a podílely se na jejich celkových tržbách 69,7 procenta.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v dubnu meziročně snížil o 39 tisíc osob, tedy o 3,3 procenta. Zaměstnanců ubylo ve většině odvětví, zejména ve výrobě usní a výrobků z usní, výrobě textilií a textilních a oděvních výrobků a v těžbě energetických surovin. Naopak se zvýšila zaměstnanost ve výrobě pryžových a plastových výrobků a výrobě elektrických a optických přístrojů a zařízení.

Průměrná měsíční nominální mzda v dubnu vzrostla o 5,2 procenta na 15.811 korun. Průměrná hodinová mzda dosáhla 109,4 Kč a byla o 4,4 procenta vyšší než před rokem. Produktivita práce v průmyslu (tržby na zaměstnance) vzrostla o 9,7 procenta, jednotkové mzdové náklady se snížily o 4,1 procenta.

V dubnu uzavřely průmyslové podniky ve vybraných odvětvích nové zakázky za 92,8 miliardy korun, z toho ze zahraničí za 55,6 miliardy korun.