"Chceme, aby reforma zasáhla všechny stejně," uvedl na brífinku mezi jednáním tripartity Milan Štěch, předseda Českomoravské komory odborových svazů. Reformu je podle něho potřeba využít i k vypořádání se šedou ekonomikou, což by mohlo přinést státní kase ročně až desítky miliard korun.

Odbory kritizují nejen konkrétní návrhy reformy, ale i to, že je vláda připravuje pouze na úrovni politických stran a popírá tak principy občanské společnosti a sociálního dialogu. "Podporujeme vládu v provedení reformy veřejných financí," prohlásil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Stanislav Kázecký. "Jako nedostatečné se nám zdají návrhy na úpravu daně z příjmu právnických osob. Za optimální považujeme pokles daně z příjmu právnických osob na 22 procent v roce 2005 při ponechání odpočitatelných položek na reinvestice a na modernizace. Výpadek daňového příjmu doporučujeme kompenzovat zvýšením spodní sazby DPH."

Vláda chce ušetřit během příštích tří let 80 miliard korun. Čistý schodek veřejných financí pro rok 2005 má dosáhnout 75 miliard a pro rok 2006 pak 60 miliard korun, což by představovalo snížení jeho podílu na hrubém domácím produktu z nynějších 6,1 procenta na 4 procenta. Podstatou navrhovaných úspor je především šetření v mandatorních výdajích, což jsou výdaje státního rozpočtu dané ze zákona, které se týkají především sociální oblasti.