ODS kontruje: nejdříve musíme zjistit, co vlastně je pravda a fikce v příjmech a výdajích. Co je a není ufinancovatelné, jaké zdroje jsou uznatelné Evropskou unií. Jaký je nevyhnutelný schodek rozpočtu, aby se ufinancovaly především tzv. mandatorní výdaje, tedy výdaje vycházející ze zákona - a až pak je možné se o něčem rozumně bavit. Varující je i možnost, že letošní rozpočet může skončit vyšším schodkem než předpokládaných 74 miliard korun, upozorňují vládní experti.

Mezi další požadavky ČSSD patří, aby z rozpočtu nevypadly prostředky na spolufinancování projektů ze zdrojů EU, pokračování reformy vysokých škol a protipovodňová opatření, deficit veřejných rozpočtů byl stále pod 4% HDP s co nejnižší odchylkou od konvergenčního programu a výdaje na financování rozvoje dopravy a bytové výstavby by se udržely ve fondech dopravy a bydlení.

Pokud rozpočet nebude ve třech čteních schválen do konce prosince, což je možné, a vláda bude muset znovu a znovu předkládat nové znění, hrozí zemi rozpočtové provizorium.

Na výši schodku musí být shoda

ČSSD vyzývá ODS k co nejrychlejšímu zahájení jednání o konečné podobě vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2007 tak, aby bylo možno schválit státní rozpočet, který zajistí udržení sociální soudržnosti a podpoří hospodářský růst při současném udržení co nejnižšího rozpočtového deficitu, píše se ve stanovisku Lidového domu.

Přeloženo do normálního jazyka to znamená, že by ČSSD chtěla mít jasno, jaký bude rozpočtový rámec -tedy znát a souhlasit s výší příjmů, výdajů a rozpočtovým schodkem ještě před tím, než se začne o rozpočtu poprvé hlasovat.

Podle bývalého ministra Bohuslava Sobotky je podpora rozpočtu vyloučená, kdyby rozpočtový schodek byl vyšší než sto miliard korun. Sobotka jako ministr financí v Paroubkově vládě připravil rozpočet na příští rok se schodkem 88 miliard korun, který počítal právě s růstem důchodů v průměru o 500 korun i pětiprocentním růstem platů zaměstnanců veřejné sféry. Spekuluje se, že vláda ODS, která chce z rozpočtových příjmů odfiltrovat například příjmy z privatizace, by mohla předložit rozpočet se schodkem kolem sta miliard.

Politická bitva o podobu státního rozpočtu začala pouhé tři dny poté, co ministerstva obsadili Topolánkovi ministři a ohlásili svoje první rozpočtové záměry - ministr financí Vlastimil Tlustý například prověrku příjmů a výdajů státní kasy, ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, že Fond bydlení a Fond dopravy by místo sypání dotací mohly spíše zajišťovat ručení za bankovní úvěry.

ČSSD si je vědoma skutečnosti, píše se v tiskovém prohlášení Lidového domu, že menšinová vláda ODS nemá v tuto chvíli v Poslanecké sněmovně zajištěn dostatečný počet hlasů, který by umožnil řádné a včasné schválení zákona o státním rozpočtu.

ODS souhlasí s odkladem zákonů

Schválení státního rozpočtu je přitom v zájmu celé země. ČSSD proto konstruktivně navrhuje ODS co nejrychlejší přímé jednání v této věci. ČSSD je připravena podpořit rychlé přijetí tří novel zákonů, které do Poslanecké sněmovny předložila vláda Jiřího Paroubka a které umožní snížit výdaje a zvýšit příjmy v roce 2007. Jedná se o zvýšení spotřební daně u cigaret, o odložení platnosti zákona o státní službě a o změnu zákona o nemocenské.

ODS s přijetím novel zákonů o nemocenské a státní službě nemá problém, zvýšení spotřební daně u cigaret podmiňuje tím, že zvýšení bude odpovídat procentu, které jsme se zavázali dodržet vůči Evropské unii.

O výdajových rámcích i schodku je čas se bavit, až se prověří stav financování rozpočtu. ČSSD ale důrazně odmítá zpochybňování dosavadního průběhu přípravy státního rozpočtu na rok 2007.

Analytici: chybí čas

Změnit zásadně parametry rozpočtu je možné jen změnou zákonů, které určují tzv. mandatorní výdaje, tedy výdaje ze zákona, jako je například výše a adresnost sociálních dávek. Čas na přípravu takových zákonů, hlavně však politická vůle, aby prošly Sněmovnou, není, shodují se analytici.

ODS a ČSSD se proto mohou střetnout nad konkrétními výdaji. Ani zde však boj podle analytiků nebude lítý. Omezit sociální výhody, zmrazit platy, vyvolat nespokojenost občanů si před podzimními senátními volbami a volbami do zastupitelstev a s výhledem možných předčasných parlamentních voleb nikdo moc netroufne. Česko si na skutečné reformy rozpočtu bude muset počkat, tvrdí analytici.