Drůbeží může být závadné nebo špatně označené, protože zásilka pochází z německé firmy zapletené do skandálu kolem obchodů se zkaženým masem.

Dosavadní testy odebraných vzorků podle Dubna neprokázaly, že by maso bylo závadné. Může být ale špatně označené a mít prošlou záruční lhůtu. Další vyšetření pokračují, uvedl mluvčí s tím, že zbytek zásilky by měl být dohledán v nejbližší době. "Pokud by se potvrdila zdravotní závadnost, bude příslušná část zásilky zlikvidována v kafilerii. V případě jiných nedostatků, například se značením, může být maso odesláno zpět do Německa," dodal Duben.

Podle Dubna se ale závadné maso nedostalo do českých obchodů, protože informace o možném zkaženém masu přišla do ČR včas. Maso se tedy nyní dohledává jen ve skladech.

Zkažené maso ze dvou bavorských podniků bylo vyváženo do devíti zemí Evropské unie včetně České republiky. Jeden z obchodníků, zapletený do německého skandálu s prodejem zkaženého masa, se oběsil. [celá zpráva]