"Jen za poslední dva roky došlo k nárůstu využívání agenturního zaměstnávání v České republice až o 150 procent," prohlásil před novináři manager společnosti Robert Half International Aleš Křížek.

Připomněl, že v zahraničí, zejména ve státech západní Evropy, USA, ve Velké Británii nebo v Irsku, je tento způsob zaměstnávání běžný. Podle Křížka ekonomická situace, potřeby zaměstnavatelů i situace na trhu práce vyžadují stále větší pružnost pracovních sil.

"I při optimálním počtu zaměstnanců se mohou vyskytnout nenadálé, dočasné situace, které je potřeba rychle řešit a které zároveň vyžadují dodatečné pracovní síly. Jde o období účetních uzávěrek, dovolených, odchodu pracovnice na mateřskou... V těchto situacích není nutné přijímat další kmenové zaměstnance. Přechodnou potřebu mohou pokrýt agenturní pracovníci," popsal Křížek.

Mají stejná práva, plat i výhody

Firmy mají zájem především o účetní, hlavní účetní, finanční kontrolory, auditory, daňové poradce a finanční manažery. Celkem 80 procent agenturně zaměstnaných účetních a finančních specialistů jsou ženy. Nejčastěji tohoto způsobu zaměstnávání využívají lidé ve věku 20 až 35 let.

Agenturní zaměstnávání funguje tak, že zaměstnanecký vztah uzavře pracovník s agenturou a je pak pronajímán třetí straně, tedy firmě. V ní pak po určitou, předem dohodnutou dobu pracuje na konkrétním projektu či pozici. Nejčastější jsou tříměsíční kontrakty. "Ale měli jsme už také jednodenní kontrakt," řekla manažerka společnosti Robert Half International Mirka Barčová.

Agenturní zaměstnanci mají podle zákona stejná práva a výhody jako zaměstnanci kmenoví. "To se týká nejen finančního ohodnocení, ale i nároku na delší dovolenou, stravenky apod. Setkáváme se i s třináctými platy, příspěvky na dovolenou, příspěvky na kosmetiku, dopravu, kulturu, sport, odběrem výrobků zdarma. U vyšších pozic ve finančním managementu jsou často stanoveny i odměny za úspěšné dokončení projektu," dodala.

Vhodná práce pro rodiče

Jak uvedla, tento typ zaměstnání, kdy práce má přesný časový horizont, je vhodný pro rodiče na rodičovské dovolené, pro lidi, kteří chtějí cestovat nebo se věnovat svým koníčkům, a pro ty, kteří nemají rádi rutinu.

Firmy po takových lidech obvykle vyžadují vysokou kvalifikaci, velké zkušenost, rychlou orientaci v novém prostředí i problémech, flexibilitu a plné pracovní nasazení: "Pokud se jedná o práci, kde je třeba vysoké úsilí, očekává firma od takového pracovníka 150procentní nasazení. Nelze hovořit o tom, že bude chodit dřív domů nebo že bude mít hodně volného času. To si užije až po skončení projektu," dodal Křížek.

Výhodou agenturního zaměstnávání naopak je, že má zaměstnanec šanci získávat nové zkušenosti a znalosti, setkává se s novými lidmi, má přístup k zajímavým projektům a firmám, kam by se za jiné situace nedostal. Pro mnohé je to také šance na získání nového trvalého místa. To se stalo například třicetileté samostatné finanční účetní Petře Koukolové.

"Díky agentuře jsem se dostala na pozici, na kterou bych se - kdybych se hlásila na inzerát - nedostala. Tímto způsobem jsem získala šanci ukázat, co ve mně je, a přesvědčit zaměstnavatele, že jsem tou správnou osobou, což se během výběrového řízení nebo pohovorů, kdy je člověk nervózní, ne vždy podaří," řekla. Nevýhodou podle ní naopak je, že si agenturní zaměstnanec nemůže vzít hypotéku či úvěr, protože banky většinou požadují stálý pracovní poměr, zatímco tito lidé uzavírají pracovní smlouvy na dobu určitou.