"Kromě výhodnějšího cestování přinášejí In-karty i slevy na nákupy a služby v 7000 českých a slovenských obchodech," sdělil Právu tiskový mluvčí ČD Aleš Ondrůj.

In-karty jsou plastové, a budou vydávány místo dosavadních papírových slevových průkazů. Aplikace In-zákazník, In-junior a In-senior nahradí kartu Z, Junior pas a Senior pas.

"Cena za vydání čipové karty In-junior je 600 korun za rok, o stokorunu nižší, než se dosud platilo za Junior pas. In-senior přijde zájemce také na 600 korun ročně, a In-zákazník stojí 600 Kč na tři roky," upřesnil Ondrůj.

O vydání In-karty lze požádat ve většině železničních stanic. Je k tomu potřeba fotografie, občanský průkaz nebo pas, a případně další doklady pro přiznání slevy (průkaz ZTP, důchodový výměr a podobně). Pokladník cestujícímu předá předběžnou In-kartu, která mu bude sloužit k prokazování jeho nároku na danou slevu. Hotová In-karta pak bude zhruba po 30 dnech připravena k vyzvednutí v zákazníkem zvolené stanici.

Vlakový personál ČD byl vybaven elektronickými přenosnými osobními pokladnami, které umožňují načtení dat z čipové karty, ale také okamžité vyhledání spoje a prodej cestovních dokladů. Jak ale Ondrůj ujistil, dříve vydané zákaznické karty Z, stejně jako další papírové slevové průkazy mohou cestující nadále používat až do data vypršení jejich platnosti, které je na nich uvedeno.

Dál ztíží život kuřákům

Od 1. října začnou České dráhy provozovat všechny své jídelní vozy pouze jako nekuřácké. Postupně také omezují počet oddělení pro kuřáky v rychlících, a zcela už kouření zakázaly v železničních stanicích, včetně perónů.

"Snažíme se tak v souladu s celoevropským trendem omezovat negativní dopady používání tabákových výrobků, vyjít vstříc nekuřákům a rodinám s dětmi," zdůvodňuje to Ondrůj.

Na dotaz Práva, zda se ČD neobávají, že přijdou o část cestujících, mluvčí odpověděl: "Jsem přesvědčen, že ne. Vždyť v letadlech a autobusech se také nesmí kouřit."

Za letošní první pololetí ČD přepravily 91,77 miliónu lidí, což je meziroční růst téměř o 1,94 miliónu. [celá zpráva]

Antikuřácký zákon, jenž nabyl účinnosti letos v lednu drahám povoluje, aby až polovina vozů ve vlakové soupravě byla kuřáckých. "Této možnosti ale rozhodně nevyužijeme. V osobních vlacích kouření vůbec nepovolujeme, stejně jako v rychlovlacích Pendolino. A v rychlících jsou zpravidla oddělení pro kuřáky jen ve dvou až třech vozech," uvedl Ondrůj.

Na otázku, jak jsou postihováni kuřáci, kteří zákaz nedodrží, mluvčí sdělil: "Za kouření na nádraží je pokuta sto korun a obdobné je to ve vlacích. Průvodčí se ovšem většinou snaží kuřákovi napřed domluvit."