Tvrdí to zástupci samosprávy a podnikatelské sféry v regionu. Upozorňují, že kritický je už současný stav, parametry silnice I/11 dávno neodpovídají dopravnímu zatížení, které zejména na Třinecku dosahuje úrovně zatížení dálnice, a poté, co spustí plnou výrobu automobilky Kia u Žiliny a Hyundai v Nošovicích, doprava ještě výrazně vzroste.

Podle nich je třeba změnit vládní usnesení, které s dokončením rychlostní silnice v úseku mezi Třanovicemi a Bystřicí na Třinecku na hlavním dopravním tahu mezi Ostravou, Nošovicemi, Čadcou a Žilinou, počítá až v roce 2012. Požadují, aby nová komunikace byla hotova už v roce 2009.

Za neúnosnou označil situaci i Miroslav Bednarz ze Slezské silniční iniciativy, která prosazuje urychlení výstavby nové silnice. "Stávající komunikace je úzká a poničená, pro současnou dopravní zátěž naprosto nevyhovující. Poté, co spustí provoz obě automobilky, se má počet kamiónů na silnicích v regionu zvýšit až na šest tisíc," řekl Právu.

Generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Miroslav Fabian připomněl, že kromě celé subdodavatelské a odběratelské logistiky firem Hyundai a Kia je nutné počítat také s růstem výroby v podnicích v kraji a v průmyslových zónách, což bude mít rovněž vliv na zesílení dopravy. Již nyní např. z Třineckých železáren vyjíždí 80 tisíc kamiónů ročně. "Dopravní potíže mohou podle odborníků také ve svém důsledku ohrozit potřebné investice Kia a Hyundai.

Deklarace v Žilině, prohlášení v Třinci

Podle předsedy Krajské hospodářské komory v Ostravě Pavla Bartoše dobrá není ani dopravní situace na Slovenku, kde má být dálnice ze Žiliny k českým hranicím hotova až dlouho poté, co obě automobilky už budou plně vyrábět.

"Opakovaně jsme o těchto problémech jednali s našimi slovenskými partnery. V úterý 5. září budou naše hospodářská komora, Slovenská obchodní a průmyslová komora a Slovensko-korejský hospodářský výbor podepisovat deklaraci k urychlení výstavby komunikace mezi Martinem, Žilinou, Čadcou, Třincem, Nošovicemi a Ostravou," řekl Bartoš Právu.

V Třinci se pak 7. září uskuteční seminář, který vyhodnotí dosavadní zkušenosti z příchodu zahraničních investorů, "srovná přísliby a očekávání s realitou a navrhne nezbytná opatření zejména v oblasti dopravní infrastruktury".

Jedním z výstupů semináře má být prohlášení s výzvou, aby výstavba komunikace od Nošovic směrem na Slovensko byla zařazena mezi absolutní dopravní priority v ČR a aby nová silnice byla zprovozněna v návaznosti na náběh výroby v automobilkách Kia a Hyundai, aby se tak předešlo "dopravnímu kolapsu, arbitrážním řízením a finančním sankcím ze strany investorů".