Firma podle Češky nyní vybírá auditorskou firmu, která provede účetní audit banky, a to ze čtyř renomovaných firem, a sice KPMG, Ernst -Young, PriceWaterhouseCoopers a Delloitte & Touche. Likvidace Union banky bude probíhat po celou dobu, kdy bude probíhat konkurz, jeho prohlášením byla pouze pozastavena. Skončí v okamžiku, kdy skončí konkurz.

Mimořádný audit již v Union bance provedla auditorská firma HZ-Praha, a to ke 21. únoru, kdy centrální banka zahájila řízení na odebrání licence. Čistá hodnota aktiv pro případ likvidace banky byla vyjádřena zhruba na 9 až 11 miliard korun. Z ocenění aktiv banky lze vyvodit, kolik mohou v konkurzu získat klienti ze svých vkladů rozprodejem majetku banky.

Fond pojištění vkladů vyplácí klientům v rámci zákonnéhp pojištění 90 procent jejich vkladů, maximálně však necelých 800 tisíc korun. Podle Češky firma stále jedná s konkurzní správkyní, která převzala vládu nad majetkem banky v likvidaci po prohlášení konkurzu, o případné spolupráci. "Zatím jsme se nedohodli, jednáme", uvedl. Konkurzní správkyně podle ČTK v pondělí vyhlásila obchodní veřejnou soutěž na zorganizování prvních dvou dražeb majetku banky. Chce nejdříve prodat 98 akcií zlínské celní firmy CDZ a vybraný movitý majetek.