"Je to nadprůměrný výsledek. Za posledních pět let rostla mzda v tomto období v průměru "jen" o 3,8 procent. Vysoký růst mezd podporuje vyšší spotřebu obyvatelstva, vyšší tržby maloobchodníků a růst HDP. Firmy v ČR si mohou v období prosperity plynulý růst mezd dovolit. Výrazně roste i produktivita práce. Češi ale nyní berou 4krát méně než Rakušané. Podle našeho jednoduchého modelu dostihneme rakouské mzdy v roce 2038, " uvedl analytik Raiffeisenbank Aleš Michl.

Vyšší než 20tisícová mzda byla dosud zaznamenána pouze v roce 2005, a to ve 4. čtvrtletí, kdy již tradičně bývají mzdy z celého roku nejvyšší. Reálná mzda nyní po odečtení inflace vzrostla o 3,9 procenta.

Mzdy rostly rychleji v podnikatelské sféře. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 1 346 Kč na 20 182 Kč, v nepodnikatelské sféře o 1 098 Kč na 19 528 Kč.

Tři kraje s nejvyšší průměrnou mzdou
kraj průměrná mzda v Kč
Praha 25 026
Středočeský 19 902
Plzeňský 18 768
zdroj: ČSÚ

Tři kraje s nejnižší průměrnou mzdou
kraj průměrná mzda v Kč
Pardubický 16 906
Karlovarský 16 656
Olomoucký 16 974
zdroj: ČSÚ

V oblasti finančního zprostředkování je mzda přes 40 000 Kč

Nejvyšší mzdy mají lidé v oboru finančního zprostředkování, výpočetní techniky a ti, co pracují pro elektrárenské, plynařské a vodárenské společnosti. Nejméně pak berou zemědělci, myslivci, lesníci, švadleny a lidé, kteří pracují v odvětví ubytování, stravování či v sociálních službách.

Letos od dubna do června se nejméně zvýšily mzdy prodavačům, lidem pracujícím v oblasti stravování a ubytování a v sociálních službách, vojákům a úředníkům. Nejvíce naopak rostly mzdy zdravotníkům, pracovníkům elektrárenských, plynařských a vodárenských společností a lidem působícím v oblasti finančního zprostředkování.

"S ohledem na dynamický růst ekonomiky zůstává vývoj mezd umírněný a neohrožuje její konkurenceschopnost. Mzdy také rostou v čase velmi rovnoměrně, což ukazuje na stabilizovanou situaci na pracovním trhu. Počet zaměstnanců se nadále meziročně zvyšuje s tím, jak rostoucí ekonomika generuje nová pracovní místa. Za znepokojivé ovšem pokládám bobtnání zaměstnanosti ve veřejné správě," uvedl analytik HVB Bank Pavel Sobíšek.

"Z velmi dlouhodobého pohledu u nás růst mezd neustále zpomaluje. Podniky i zaměstnanci si zvykají na nižší inflaci, čímž berou vítr z plachet těm, kdo volají po vyšších mzdách. Navíc silná koruna v řadě podniků brání růstu mezd. Rozdíly mezi platy jednotlivých profesí se ve 2. čtvrtletí začaly opět prohlubovat," uvedl analytik společnosti Next Finance Vladimír Pikora.

Většina lidí nemá ani průměrnou mzdu

Průměrná hrubá mzda je ale značně matoucí ukazatel, protože dvě třetiny obyvatel ČR  nedosahují ani její výše. Průměrnou mzdu táhnou nahoru platy několika tisícovek lidí, kteří berou mnohem více, než je hodnota hrubé průměrné mzdy. Minimální mzda je 7 570 Kč.

Průměrná mzda vzrostla za první tři měsíce roku 2006 na 18 903 korun. [celá zpráva] Průměrná měsíční mzda v České republice se na konci loňského roku zvýšila na 19 030 korun. [celá zpráva]

Průměrná měsíční mzda v Kč ve 2. čtvrtletí 2006 u vybraných povolání
povolání průměrná měsíční hrubá mzda v Kč v 2. čtvrtletí roku 2006 přírůstek proti 2. čtvrtletí roku 2005
zaměstnanci soukromých firem 20 182 1 346
státní zaměstnanci 19 528 1 098
zemědělci 14 437 955
švadleny 13 612 832
horníci 24 207 1 497
obchodníci 19 669 1 170
programátoři 42 558 2 352
finanční analytici 40 442 2 995
úředníci 22 817 1 220
učitelé 17 975 1 182
zdravotníci 18 773 1 624
průměrná mzda v ČR celkem 20 036 1 291
zdroj: ČSÚ