"Snad nejvýznamnější změnou je požadavek nadstandardní kvalitativní charakteristiky, kterou budou muset výrobky minimálně v jednom znaku vykazovat. Do budoucna by tak díky této podmínce měla být značka KLASA udělována pouze těm potravinářským výrobkům, které jsou na kvalitativně vyšší úrovni ve srovnání s obdobnými, na trhu běžně dostupnými výrobky, " uvedl Vilém Frček z tiskového oddělení SZIF.

"Zpřísněním pravidel pro udílení značky KLASA jsme chtěli reagovat na rostoucí požadavky při hodnocení kvality samotnými spotřebiteli," řekl na setkání s novináři na Zemi Živitelce ředitel SZIF Jan Höck.

Značkou může být označeno i nebalené pečivo

Podle nových pravidel nebude rovněž možné udělovat značku KLASA výrobkům distribuovaným pod privátní značkou obchodních řetězců. Na druhou stranu je v pravidlech  uděleno i několik výjimek ze stávajících zákazů. Doposud musely být veškeré výrobky nesoucí značku KLASA prodávány jako balené. Nyní je však  udělena výjimka pekařským a cukrářským výrobkům, které nemusí být zabalené.

Stále platí, že výrobek musí být zcela vyroben v České republice a musí splňovat stanovenou míru domácích surovin. Masné produkty nesmí obsahovat tzv. separáty.