Rumuni a Bulhaři tak budou zřejmě omezeni narozdíl od Čechů, Poláků a dalších nováčků EU, kteří od svého vstupu do EU v roce 2004 mají vstup na pracovní trh Velké Británie zcela volný.

Británie se rozhodla v roce 2004 otevřít svůj trh pro nováčky ze dvou důvodů. Chtěla si udržet svoji pozici jedničky v EU, co se týče provádění ekonomických reforem. Dalším důvodem byl cíl premiéra Velké Británie Tonyho Blaira dostat Velkou Británii do popředí v rozšířené EU a mít tak větší vliv než Francie a Německo.

Změna přístupu Velké Británie k nováčkům EU připouští obavy vlády, že podcenila příliv pracovníků z nových zemí EU, který se odhaduje na 600 000, namísto dřívějších pět až 13 tisíc ročně. Oficiálně se doposud ve Velké Británii zaregistrovalo 300 000 zaměstnanců z nových členských států EU. [celá zpráva]

Ve Velké Británii se ozývají hlasy, že příliv nových pracovníků klade příliš velký tlak na veřejné služby, hlavně na školství a zdravotnictví. Dále že vede ke stagnaci, či snížení mezd britských zaměstnanců a k vytlačování místních zaměstnanců lidmi z východní Evropy.

ČR naopak vzdělané a kvalifikované pracovníky z Bulharska na svůj pracovní trh láká. [celá zpráva]