"Pokud energetický sektor ihned nepřistoupí k efektivním analýzám vlastního hospodaření a nezahájí cílená jednání se všemi zainteresovanými stranami, riskujeme, že energetika potřebné investice nezíská, což by do budoucna mohlo mít vážné ekonomické i sociální důsledky," varuje Michael Bray, partner pro oblast energie a přírodních zdrojů poradenské společnosti KPMG v Austrálii. KPMG´s Energy and Natural Resources Practice je partnerem společnosti WEC.

K zásadním změnám ve světové energetice by mělo dojít z několika důvodů, patří mezi ně např. stoupající cena ropy, rapidní růst ekonomik v Číně, Indii a Brazílii, technické zastarávání rozvodných sítí i těžebních zařízení, politická nestabilita a přírodní katastrofy, uvádí WEC.

Letošní studie společnosti WEC se také zabývá například renesancí nukleární energie, narůstajícím soupeřením o ropné zásoby, možnostmi mezinárodní spolupráce na tzv. energetické bezpečnosti, budoucností zemního plynu nebo snižováním globální závislosti na ropě.