Mezi těmi, kde nájemné nechají zatím i nadále u ledu, jsou i větší města a městské části s desítkami tisíc nájemníků. Například v Praze šestý a desátý obvod, dále Karlovy Vary, Ostrava a zřejmě i Liberec.

"Nyní uspořádáme jen konference všech ostravských městských obvodů, abychom se poradili a ujasnili si, co vlastně s nájemným udělat. Hlasování uskutečníme až po volbách," řekl ve středu Právu ostravský radní Jaromír Horák (KSČM).

Obdobný vývoj očekává i náměstkyně primátora Liberce Eva Kočárková (Strana pro otevřenou společnost). "Zatím není nic vyjednáno a nečekám, že se do voleb do toho někomu bude chtít," informovala Kočárková. Radnice odklad rozhodnutí vysvětlují tím, že jde o velmi závažný krok, který by měla učinit až nová garnitura.

O zvýšení lze rozhodnout i po volbách s tím, že vyšší regulované nájemné začnou nájemníci platit po uplynutí tří měsíců po oznámení, například od 1. dubna příštího roku.

Obce takto rozhodují jen o nájemném ve svých bytech. Soukromí majitelé domů tím nikterak nejsou omezeni. Ti tedy mohou zvýšit už od ledna nájemné v rozsahu daném zákonem a vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj.