"Zkušenosti Česmadu Bohemia jsou pro nás velmi cenné nejenom z hlediska informovanosti dopravců o mýtném systému a jeho možnostech. Koncem letošního roku chceme společně zorganizovat akci, zaměřenou na ověření placení mýtného kamióny ještě před ostrým spuštěním do provozu," sdělil Právu generální ředitel firmy Kapsch Telematic Services Karel Feix.

Kapsch musí celý systém včetně 178 mýtných bran dokončit na 970 kilometrech českých dálnic a rychlostních komunikací do 30. listopadu. Pak bude následovat zmíněné testování. Naplno se začne mýtné vybírat od kamiónů o hmotnosti nad 12 tun od 1. ledna 2007.

Od července 2007 mají být výkonově zpoplatněny také silnice první třídy. Mýtné pak v České republice bude na celkem 2100 kilometrech komunikací.

Ministerstvo dopravy (MD) si už ověřilo, že kamiónům se nevyplatí používat objízdné trasy.

"Naši pracovníci si půjčili kamión a objeli s ním podle mapy všechny možné úseky. Dospěli k jednoznačnému závěru, že vyhnout se mýtnému nebude vzhledem k časovým ztrátám a zvýšené spotřebě nafty ekonomicky výhodné. A to přestože průměrná sazba mýtného bude na dálnicích 4,05 koruny za kilometr a na silnicích první třídy 1,90 Kč/km," řekla Právu tisková mluvčí MD Marcela Žižková.

Prodejních míst nejméně 200

Každý kamión musí mít pro placení mýta instalovánu palubní jednotku, tzv. OBU. Na otázku Práva, kdy se začne s jejich distribucí, odpověděl Feix: "Dopravci si OBU jednotky budou moci pořizovat už letos na podzim. K sehnání budou například u čerpacích stanic. Prodejních míst by mělo být minimálně 200."

Pokud jde o cenu, bude palubní jednotka zřejmě dopravcům půjčována na kauci, kterou dostanou zpět, až OBU nebudou chtít dál používat. Výše kauce je ještě předmětem jednání a musí ji stanovit ministerstvo dopravy. 

A jak bude letos v prosinci vypadat pilotní provoz? Určitý počet tuzemských kamiónů bude projíždět po dálnicích již s funkčními palubními jednotkami, mýtné jim ale samozřejmě ještě účtováno nebude.

"V pilotním provozu chceme důkladně měřit a vyhodnocovat spolehlivost systému a ověřit dosaženou efektivnost při fiktivním vybírání mýta," uvedl Feix. Úspěšnost výběru by totiž měla už v prvním roce přesáhnout 95 procent.

Semináře pro dopravce

Česmad Bohemia se rozhodl s Kapschem spolupracovat i při šíření informací o českém mýtném systému.

"Budeme pořádat propagační a školicí akce pro dopravce u nás i v zahraničí. Cílem je, aby všichni dopravci byli dostatečně informováni a přechod na elektronický výběr mýta jim nečinil potíže," sdělil generální tajemník Česmadu Bohemia Martin Špryňar. Podobně Česmad postupoval před dvěma lety, kdy uspořádal celkem 27 seminářů o mýtném systému v Rakousku a v Německu.

V ČR se nyní bude jednat o semináře a workshopy zejména pro dopravní a spediční firmy. Dva semináře by se měly uskutečnit již v září, zvlášť pro Čechy a pro Moravu.