Uvádí se to v Informaci o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů za 1. čtvrtletí 2006, se kterou ve středu seznámí vládu ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

"Míra zatížení hrubého domácího produktu sociálními transfery (relace objemu sociálních příjmů k objemu hrubého domácího produktu v běžných cenách) oproti loňskému srovnatelnému období poklesla o 0,1 procentního bodu na 12,0 procent," uvádí se v materiálu, který má Právo k dispozici.

Největší položkou v celkovém objemu vyplacených sociálních dávek jsou důchody. A to nejen starobní, ale i invalidní a pozůstalostní. Na důchody bylo v letošním 1. čtvrtletí vyplaceno celkem 65,3 mld. Kč, což je o 5,1 mld. Kč více než v lednu až březnu loňského roku.

Roste počet penzistů

Na růstu vyplacených důchodů se podílí nejen lednová valorizace penzí, kdy průměrný měsíční starobní důchod stoupl oproti 1. čtvrtletí 2005 o 5,8 % (443 Kč) na 8145 Kč, ale i růst počtu důchodců.

Počet invalidních důchodců (částečných i plných) se zvýšil celkem o 5900 a počet trvale krácených předčasných starobních důchodů dokonce o 22 400.

"Zájem o trvale krácené předčasné starobní důchody znovu souvisel s problematickou situací starších občanů na trhu práce," zdůvodňují autoři materiálu.

Druhou největší položkou sociálních příjmů domácností byly dávky nemocenského pojištění. Šlo o částku 9,7 mld, Kč, jež byla nominálně o 8,0 % a reálně o 5,1 % vyšší než před rokem. Na úhrnu příjmů domácností se nemocenské dávky podílely přibližně 11 procenty.

Na reálný objem dávek nemocenského pojištění v porovnání s 1. čtvrtletím 2005 působily zejména tyto vlivy: o něco vyšší příjmy domácností z nemocenského (reálný nárůst o 7,9 %), vzestup reálné průměrné (denní) úrovně dávky o 5,8 % na 272 Kč, vyšší počet proplacených dnů pracovní neschopnosti (o 2,0 %), výrazné prodloužení průměrné délky trvání jednoho případu pracovní neschopnosti o 6,1 dne na 34,9 dne, pokles počtu ukončených případů pracovní neschopnosti o 22,7 % a snížení průměrného procenta pracovní neschopnosti o 0,7 procentního bodu.