Existují však obrovské rozdíly jak z hlediska postavení v zaměstnání, tak podle oborů činnosti.

Podnikatelé pracují průměrně týdně 48,9 hodiny, pomáhající rodinní příslušníci 44,5 hodiny. Zaměstnanci na plný úvazek pouze 38,7 hodiny.

Nejvíce hodin ve svém hlavním zaměstnání trávili pracující ve stavebnictví (43,9 hodiny), v ubytování a stravování (43,3 hodiny) a lidé, které živí chov ryb a rybolov (42,1 hodiny). Nejméně času tráví v práci naopak lidé ve školství s 35,2 hodiny a lidé zaměstnaní ve zpracovatelském průmyslu a v sociálních službách (shodně 37,7 hodiny).

Jednou z příčin proč klesá počet hodin, které lidé tráví v práci, je i to, že odborníci lidem radí, aby netrávili většinu svého času v zaměstnání, ale aby také mysleli na svůj volný čas a věnovali se koníčkům. Někteří podnikatelé však stále tráví v práci většinu dne a pracují přesčas.

Průměrný počet odpracovaných hodin za jeden týden ve 2. čtvrtletí roku 2006 u jednotlivých povolání
povolání týdně odpracované hodiny
podnikatelé 48,9
zaměstnanci 38,7
zemědělci 40,9
rybáři 42,1
horníci 38,0
pracovníci v průmyslu 37,7
pracovníci v energetice 38,0
pracovníci ve stavebnictví 43,9
obchodníci 40,4
pracovníci v ubytovacích a stravovacích službách 43,3
pracovníci v dopravě 41,8
finanční analytici 38,8
podnikatelé v oblasti nemovitostí 40,2
pracovníci veřejné správy 37,9
učitelé 35,2
zdravotníci 38,2
sociální pracovníci 37,7
průměrný počet odpracovaných hodin celkem 39,4
Zdroj: ČSÚ

Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat v roce 2004 Češi trávili v práci v průměru 42,9 hodiny týdně, což bylo o hodinu déle, než byl průměr v zemích Evropské unie. [celá zpráva]

Hodiny strávené v práci ve vybraných zemích
Česká republika 39,4
Řecko 42,4
Polsko 41,7
Slovensko 41,1
Maďarsko 40,5
Portugalsko, Rakousko 39,0 - 39,1
Itálie 38,5
Irsko 37,3
Belgie, Francie 37,1
Německo 36,9
Velká Británie, Dánsko 35,6 - 35,7
Nizozemsko 31,4
Zdroj: ČTK