"Je to nejvyšší pokuta pro jednu firmu v jednom správní řízení, " řekl Vrána.

Sankce by přitom podle předsedy antimonopolního úřadu Martina Peciny mohla být mnohem vyšší. "Zákony nám umožňují uložit pokutu do výše deseti procent z obratu firmy, to by v tomto případě znamenalo až šest miliard korun," řekl Pecina.

"Je to rozhodnutí prvního stupně, takže firma RWE Transgas se může odvolat k předsedovi antimonopolního úřadu Martinovi Pecinovi, který by potom vydal rozhodnutí druhého stupně, " dodal Filip. Informaci jako první zveřejnil server Euro Online.

"Rozhodnutí není dosud pravomocné, účastník řízení má právo na podání rozklad, " řekl předseda antimonopolního úřadu Martin Pecina.

Podle názoru úřadu firma zneužila své dominantní postavení ve třech případech. Za prvé, RWE Transgas účtoval velkým odběratelům za zemní plyn stejné ceny jako domácnostem, dále distribuční firmy ze skupiny RWE Transgas odebíraly plyn za zcela jiných podmínek, než ostatní distributoři. Za třetí, regionálním distribučním firmám zakazovaly smlouvy uzavřené s RWE Transgas prodávat zemní plyn na jiném území, než na kterém působí.

Kromě pokuty byla uložena také opatření k nápravě spočívající v upravení smluv tak, aby do budoucna nebyli znevýhodněni regionální distributoři plynu nepatřící do skupiny RWE.

Stížnost k antimonopolnímu úřadu na RWE Transgas podala v srpnu  2005 teplárenská firma MVV Energy. [celá zpráva]  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) následně zahájí v listopadu 2005 se společností RWE Transgas správní řízení, ve kterém firmu podezříval ze zneužití dominantního postavení na trhu s plynem a nevýhodných smluv pro distributory mimo skupinu RWE. [celá zpráva

Úřad chtěl po firmě nápravu

V průběhu správního řízení ÚOHS firmě RWE Transgas sdělil své výhrady a upozornil na možnost přijetí závazků odstraňujících protisoutěžní stav na trhu a možnost vyhnout se sankci. Na tento návrh však společnost RWE  nereagovala a na druhé straně podala ke Krajskému soudu v Brně žalobu proti nezákonnému postupu ÚOHS (byla soudem zamítnuta) a posléze také žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). [celá zpráva] Podle společnosti by totiž cenové otázky měl řešit Energetický regulační úřad (ERÚ). NSS ještě nerozhodl.

"V daném případě lze označit chování dominanta za velmi závažné, neboť představuje pro obchodníky s plynem velmi významnou bariéru pro rozvoj jejich podnikání v liberalizujícím se sektoru. Při stanovení výše pokuty bylo RWE Transgas mj. připočten k tíži fakt, že neukončil jednání, které mu ÚOHS vytkl, nutné změny odmítal a trval na podmínkách, které jednostranně sám navrhl, " dodal Pecina.

RWE Transgas ovládá nyní asi 80 procent domácího trhu. Cenový diktát RWE Transgas už v minulosti odmítly mimo jiné velké firmy, například Škoda Auto, České dráhy, chemičky či hutě.

Šetření antimonopolního úřadu se netýká regulovaných cen pro domácnosti a malé společnosti. Tyto ceny totiž stanoví Energetický regulační úřad (ERÚ).

Doposud nejvyšší pokuta antimonopolního úřadu byla udělena  pro šest stavebních spořitelen ve výši půl miliardy korun. [celá zpráva] Úřad ale pokutu snížil na 201 miliónů korun. [celá zpráva]

Nejvyšší pokuty antimonopolního úřadu
výše pokuty v mil. Kč  komu pokuta byla udělena kdy byla pokuta udělena důvod udělení pokuty
370 RWE Transgas srpen 2006 za zneužití svého dominantního postavení na trhu se zemním plynem
313 šestice distributorů pohonných hmot září 2002 za porušení zákona o hospodářské soutěži tím, že ve vzájemné shodě upravovaly ceny benzínu
205 Český Telecom listopad 2005 za zneužití dominantního postavení
201 šest stavebních spořitelen prosinec 2005 uzavřely zakázanou dohodu o výměně informací, ÚOHS ale po rozkladu firem vrátil případ k došetření
120 tři pekárny (Delta Pekárny, Odkolek a Penam) rok 2003 za jednání ve společné shodě při určování cen pečiva, firmy podaly rozklad, úřad následně pokutu snížil asi na 66 miliónů korun
zdroj: ČTK

Energetický regulační úřad opět reguluje ceny

Energetický regulační úřad (ERÚ) od ledna opět reguluje ceny plynu všem zákazníkům. Od loňského ledna byl volný trh pro několik desítek podniků, od roku 2006 měl začít pro všechny další podniky s výjimkou domácností.

ERÚ změnil názor, protože podle jeho názoru RWE Transgas po otevření trhu neoprávněně zvyšovala ceny a zneužíval své dominantní postaveni na trhu.

Více než třiceti velkoodběratelům, pro které byl trh od ledna 2005 volný, stouply ceny plynu za  loňský rok přibližně o 40 procent. Několik velkoodběratelů proto podalo ERÚ podněty k řešení sporů o ceny. Podle regulačního úřadu byly stížnosti podniků oprávněné.

ERÚ již v květnu udělil pokutu čtyřem plynárenským distribučním společnostem ze skupiny RWE Transgas ve výši 14,7 miliónů korun. Regulátor postihl skupinu RWE Transgas za to, že v loňském roce předražila dodávky plynu pro některé z 35 velkých odběratelů, pro něž byl zcela liberalizován trh. [celá zpráva]