V ČR jsou ještě stále zažité stereotypy, že takoví lidé budou ohrožovat český trh práce a že je nepotřebujeme. Ve skutečnosti jsou vzdělaní cizinci, kteří se v ČR rozhodnou pracovat a žít, pro ekonomiku přínosem.

MPSV proto připravilo pro snadnější zaměstnávání kvalifikovaných cizinců projekt, v rámci něhož provozuje už od roku 2004 i webovou stránku. Od okamžiku zahájení do června 2006 stránku navštívilo 137 284 zájemců.

K 28. červnu 2006 bylo na stránce zaregistrováno 4483 zájemců, z toho 1114 žen. Nejvyšší počet zaregistrovaných se zájmem zejména o kvalifikované pozice pochází ze Srbska a Černé Hory (1850), dále z Běloruska (1034) a z Bulharska (520). Zajímavé je, že přestože byl projekt otevřen už v lednu 2006 také pro občany Ukrajiny a očekával se jejich velký zájem, na stránku se zaregistrovalo pouze 147 Ukrajinců. Nadpoloviční většina zaregistrovaných cizinců má vysokoškolský diplom (2672), navíc ještě téměř další stovka dosáhla doktorského titulu.

Dosažené vzdělání zaregistrovaných zájemců na stránce www.praceprocizince.cz
dosažené vzdělání počet cizinců
vysoká škola 2672
vyšší odborná škola 384
jiné vyšší vzdělání 212
střední škola s maturitou 45
střední odborná škola 431
doktorandské studium 93
nezadáno 233
zdroj: MPSV

I když je tedy velký zájem kvalifikovaných cizinců v ČR pracovat, cizinci jsou na českém trhu práce značně opomíjeni i v případech, kdy zaměstnavatel nemůže na volnou pozici najít kandidáta z řad Čechů. Bohužel webovou stránku ministerstva využívají spíše cizinci, ale ne jejich potencionální zaměstnavatelé. Na téměř čtyři a půl tisíce registrovaných zájemců připadá necelých sto zaměstnavatelů nabízejících celkem cca tři sta pozic.

Projekt MPSV si klade za cíl několikanásobně zvýšit počet inzerovaných volných míst pro cizince. Zpřístupnil cizincům databázi všech úřadů práce v ČR, která vyfiltruje volná pracovní místa, u kterých je zaměstnavatel ochoten zaměstnat cizince, popř. již získal na tato pracovní místa povolení k získávání zahraničních zaměstnanců.

V roce 2030 bude v ČR chybět 420 000 zaměstnanců

Z dubnové zprávy OSN o migraci vyplývá, že bohaté země v posledních letech změnily postoj k imigrantům a nyní přijímají zákony, které umožňují kvalifikovaným lidem splnit požadavky na pracovní místa.  Zpráva také tvrdí, že negativní vliv přílivu migrantů na mzdy domácího obyvatelstva nebo na nezaměstnanost byl velmi omezený. Podobně hovoří čísla zveřejněná Evropskou komisí. Populace v EU stárne a v roce 2030 bude v EU chybět při současném přílivu přistěhovalců až 20 miliónů pracovníků.  Podle analýzy demografické situace Výzkumného ústavu MPSV bude na českém trhu práce v roce 2030 chybět přes 420 000 lidí.

V ČR žije dlouhodobě více než 270 000 cizinců (v roce 2003 to bylo o 30 tisíc méně), což je více než na Slovensku, v Polsku a Maďarsku dohromady. Zároveň ze statistik vyplývá, že imigranti, kteří tvoří 2,7 procenta populace, zastávají čtyři procenta pracovní síly (například v Praze a dalších regionech až deset procent). V zemích EU přitom žije v průměru osm procent cizinců, a je tedy zákonité, že i u nás jich bude přibývat.

Projekt MPSV nejdříve umožňoval získat kvalifikovanou práci v ČR občanům tří zemí - Bulharska, Chorvatska a Kazachstánu. Postupně byl zpřístupněn i pro občany Běloruska, Kanady, Moldavska, Ukrajiny, Srbska a Černé Hory. Nejnověji se mohou přihlásit i občané Bosny a Hercegoviny, Makedonie a Ruské federace. [celá zpráva] Občané všech těchto zemí tak budou moci společně získat po splnění potřebných podmínek trvalý pobyt v ČR ve zkrácené lhůtě 2,5 roku. Standardní lhůta byla přitom dříve deset let, od ledna letošního roku je zkrácena na polovinu. Stejnou možnost mají zahraniční absolventi českých vysokých a středních škol.

Cizinci z jednotlivých zemí, kteří byli zařazeny do projektu MPSV:
země počet osob
Bulharsko 172
Bělorusko 72
Ukrajina 60
Kazachstán 35
Moldavsko 24
Srbsko a Černá Hora 7
Chorvatsko 6
Kanada 2
celkem 420
zdroj: MPSV

Celkem bylo do projektu doposud zařazeno 420 osob. Do projektu vstoupilo také 40 zahraničních absolventů českých vysokých škol a dva zahraniční absolventi českých středních škol, kteří pocházejí z Arménie, Běloruska, Bulharska, Ekvádoru, Íránu, Jemenu, Jordánska, Makedonie, Mongolska, Pákistánu, Palestiny, Ruska, Srbska a Černé hory, Sýrie, Ukrajiny USA a Vietnamu.

Na jaře letošního roku splnila první skupina 49 osob 2,5leté období, a budou tak účastníky projektu podány první žádosti o trvalý pobyt. Jedná se o 36 občanů původem z Bulharska, deset z Kazachstánu a tři z Chorvatska.