Propouštění i omezení nerentabilních letů je součástí plánu, který má podnik do tří let přivést zpět do zisku. Hospodaření Českých aerolinií (ČSA) skončilo loni ztrátou 496 miliónů korun. [celá zpráva] Předcházející rok přitom letecký přepravce uzavřel ziskem 320 miliónů korun. Návrat k zisku neočekává šéf ČSA Radomír Lašák ani letos.

Pro pracovníky, kteří u společnosti pracují 25 let a více, nebo mají pět let a méně před odchodem do starobního důchodu, nebo pokud jsou samoživiteli pečujícími o nezletilé dítě, stanovila firma zvýhodněný sociální příspěvek ve výši desetinásobku průměrného měsíčního platu. U ostatních zaměstnanců pak devítinásobek průměrného měsíčního výdělku. Program OK Dohoda je primárně určen zaměstnancům na pozicích, které budou rušeny.

"Potřebujeme uspět v tvrdých konkurenčních podmínkách. ČSA zeštíhluje, snižuje náklady, počty manažerů. Víme, že není jednoduché odejít ze zaměstnání, a právě proto jsme připravili sociální program OK Dohoda. Odejde 10 až 20 procent zaměstnanců. Ne proto, že pracují špatně, ale proto, že ČSA nemají nabídku na dobrou budoucnost pro všech téměř 5500 zaměstnanců," uvedl Lašák.

O programu OK Dohoda, který bude zahájen 14. srpna 2006, ČSA informovaly jak odborové organizace, tak samotné zaměstnance. ČSA vyplatí sociální příspěvek těm pracovníkům, kteří v termínu od 14. do 24. srpna 2006 požádají o ukončení pracovního poměru dohodou a bude jim po posouzení žádosti ze strany ČSA vyhověno.

ČSA nepropustí každého, kdo o to požádá

"Každý viceprezident má "právo veta" - tedy možnost zamítnout či odložit žádost zaměstnance, který je pro firmu nepostradatelný, anebo do kterého společnost investovala značné prostředky, a jeho odchod by tudíž byl pro ČSA neefektivní," doplnil viceprezident pro lidské zdroje a člen představenstva ČSA Dušan Ryban.

Propouštět se budou i manažeři

Propouštět se údajně bude ve všech úsecích a nikoli jen v administrativě, jak původně avizoval prezident ČSA Radomír Lašák. [celá zpráva] Výpovědi dostanou i mechanici, piloti a letušky.

Zeštíhlení v personální oblasti a organizační struktury se týká také manažerských pozic. Jednotliví viceprezidenti ČSA dostali za úkol navrhnout snížení počtu manažerů a změnit organizační strukturu. Většina z těchto manažerů odchází mimo program, tj. za standardních podmínek bez navýšeného sociálního příspěvku.

ČSA zřejmě prodá ČSA Cargo, Catering a Duty Free

ČSA se chtějí v budoucnu zaměřit výhradně na přepravu osob. Ostatní činnosti, které s tím přímo nesouvisejí, zřejmě společnost prodá. Prvními adepty na prodej jsou ČSA Cargo, Catering a Duty Free.