"Příchod investora očekáváme na přelomu letošního a příštího roku. Nalezení nového majitele ale v žádném případě nebude znamenat konec výroby, ale naopak další rozvoj hranického areálu," řekl Právu generální ředitel hranické továrny Phil Styles.

Hranická továrna nyní podle něho jedná se zhruba 25 investory, kteří mají o areál zájem. "Současná výroba televizních obrazovek ale s příchodem nového investora zřejmě hned neskončí, ale bude ještě nějaký čas pokračovat. Představa je taková, že výroba obrazovek bude u nového majitele v pronájmu, dokud po výrobcích bude dostatečná poptávka. Tu očekáváme i v příštím roce," prohlásil Styles.

V Hranicích jsou dvě velké výrobní haly a v nich tři výrobní linky na obrazovky. Změna výrobního programu se tak může uskutečnit v několika postupových krocích. "Kdy nejpozději bychom chtěli výrobu obrazovek opustit, bude samozřejmě záviset na dohodě s novým majitelem areálu," sdělil Styles.

Ploché obrazovky a počítačové díly

Největší zákazníci továrny jsou v současnosti v Polsku (Philips, Daewoo) a Turecku (Beko, Vestel). Kromě toho odebírá obrazovky z Hranic asi deset menších výrobců televizorů.

"Výrobu vakuových obrazovek bude postupně nahrazovat například produkce dílů pro automobily, počítačů nebo plochých obrazovek. Mezi zájemci je totiž několik firem z automobilového a elektrotechnického průmyslu," sdělil Styles. Nový majitel by v konečné fázi měl zachovat zaměstnanost minimálně na stávající úrovni. V současné době v továrně pracuje 1200 lidí.

Češi ve vedení firmy

Hranická firma má dva nové české členy nejvyššího vedení. S výjimkou generálního ředitele, Brita Phila Stylese, tak již nyní ve vrcholném managementu jedné z největších severomoravských firem působí již jen domácí zástupci.

Nově vytvořený post provozního ředitele hranické továrny obsadil dosavadní manažer logistiky René Sedlák. Personální šéfkou společnosti se stala Jana Kopecká.

Hranická továrna nyní prochází procesem soudního vyrovnání s věřiteli, kterým dluží celkem 230 miliónů eur. Firma se do potíží dostala bez vlastního přičinění, podstatnou část uvedených závazků představují úvěry poskytnuté nizozemské mateřské společnosti syndikátem bank vedených JP Morgan. Tyto půjčky jsou ručeny i majetkem hranického závodu. Po lednovém prohlášení konkursu na mateřskou společnost navíc hranický podnik přišel o hotovost, kterou měl na centrálních účtech v Nizozemí.

Formou vyrovnání věřitelé dostanou 30 procent ze svých pohledávek. "Druhá varianta řešení dluhů je konkurzní cesta, která by ovšem pro věřitele znamenala téměř nulovou návratnost pohledávek," sdělil Styles.

Vyrovnání povolil soud koncem července a jeho kladné stanovisko potvrdilo, že firmou navržené principy finanční restrukturalizace jsou reálně proveditelné. Také dodavatelé, s nimiž od podání návrhu LG. Philips Displays intenzivně jedná, se staví k vyrovnání kladně a jsou i nadále ochotni dodávat komponenty pro výrobu obrazovek.